Kde se berou bolesti zad

Fyzioterapie • 17. února 2014 • Komentáře:

bol-kregoslopa-metoda-McKenzie

S bolestmi zad se dnes setkává většina dospělých lidí. Vzhledem ke změně způsobu života v porovnání s předchozími generacemi se tomu ani nelze divit. Je mnoho prostředků, které nám sice usnadňují život a umožňují, abychom toho stihli více udělat, více vidět, více zažít, více vydělat, více utratit, ale co na to říká naše tělo?

 

Změnila se naše práce – zatímco dříve byla fyzicky náročnější a převážně manuální, dnes je člověk stále více v práci upoután na jedno místo, většinou v sedě. Není tak fyzicky náročná, ale často stereotypní, kdy musíme hodiny denně provádět jen určité pohyby nebo být v určité poloze.

A co děláme většinou po práci? Jedeme domů autobusem nebo autem a doma také velmi často pohoda a klid u počítače nebo televize. Jistě, člověk je z práce unavený, naběhá se tam až dost a potřebuje si taky někdy odpočinout. Ale…..

Tělo je uzpůsobeno k tělesné námaze

Podívejme se trochu podrobněji na naše tělo, přesněji na pohybový aparát a z čeho se skládá. Jsou to hlavně kosti, vazivo, svaly, nervy a cévy. Kosti jsou vůči sobě spojeny právě vazivem (kloubní pouzdra, vazy) a svaly. Tím je zajištěno, že jsou všechny kosti vůči sobě správně postaveny, ale také, že se všechno navzájem pohybuje tak, jak má. Všechny části pohybového aparátu tvoří sehraný celek. Kosti jsou základními stavebními kameny. Vazivo a vazy, které je spojují navzájem, zajišťují pevnost jejich spojení, stanovují krajní meze pohyblivosti jednotlivých kostí vůči sobě a zhruba určují přesnost jejich postavení vůči sobě navzájem. Svaly zajišťují pohyb, ale co je ve vztahu k bolestem zad důležité, zajišťují a neustále jemně dolaďují přesné postavení jednotlivých kostí a obratlů vůči sobě navzájem tak, aby jejich spojení bylo co nejméně namáháno a zbytečně se neopotřebovávaly.

Jsou-li všechny součásti pohybového aparátu v pořádku a plní dobře svou funkci, pracuje celý pohybový aparát jako hodinky. Pokud se však některá jeho část pokazí nebo začne fungovat jinak, ovlivní to i ostatní součásti pohybového aparátu, které jsou přetěžovány a dříve či později se pokazí také. A to se mimo jiné projeví bolestí…

Bolest je varovný signál POZOR, HROZÍ POŠKOZENÍ

Bolest je u jakéhokoliv živého organismu velmi důležitá. Je to pro nás varovný signál, který říká:„Pozor, něco se děje.“ V pohybovém aparátu je pro nás bolest signálem, že se něco buď nadměrně napíná a mohlo by se to nevratně poškodit, nebo že se něco dráždí – nervové struktury – a mohlo by také dojít k jejich poškození. V rámci pohybového aparátu je tedy bolest pro nás sdělením „Pozor, hrozí poškození!“

Bolest nás většinou ochromí. Do těch poloh, které nás bolí, nejdeme a bolestivým pohybům se vyhýbáme. I to příroda moudře zařídila, že sami nevědomky vyhýbáním se bolesti předcházíme poškození nebo nerovnoměrnému opotřebení částí pohybového aparátu, aniž bychom o tom věděli.

Opotřebení je nevyhnutelné, ale mělo by být co nejmenší a rovnoměrné

Opotřebení kostí, kloubů, vaziva a svalů je naprosto normální a nevyhnutelné. Uznáváme-li teorii evoluce, že se člověk vyvinul z primátů a tedy jeho pohybový aparát vychází z pohybového aparátu jeho čtyřnohého předchůdce, z hlediska schopnosti adaptace organismu je doba, odkdy se lidé poprvé vzpřímili a začali chodit po dvou, ještě velmi krátká na to, aby se tomu lidský pohybový aparát byl schopen plnohodnotně přizpůsobit.

Náš pohybový aparát vzpřímenou polohou poměrně trpí a je přetěžován. K jeho opotřebení dochází i normálně během života prostým používáním. Určitá míra opotřebení je tady normální. My se musíme snažit, aby bylo opotřebení co nejmenší a rovnoměrné.

 

Přečtěte si také další články lékařů a odborníků

Expert

Chcete názor lékaře? Kontaktujte naše lékaře!

Najděte okamžitě lékaře »

Komentáře: (0)