Podmínky

Podmínky poskytování služeb elektronickou cestou na portálu ZnamyLekar.cz

§1. Obecná ustanovení

 1. Definice:
  1. Poskytovatel služeb - ZnanyLekarz Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (01-217) na ul. Kolejowej 5/7, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném okresním soudem města Varšavy XII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347997, IČO 7010224868, REGON 142276657.
  2. Webová stránka - webová stránka spravovaná poskytovatelem služeb na adrese https://www.znamylekar.cz.
  3. Předpisy - tyto předpisy pro poskytování elektronických služeb poskytovatelem služeb.
  4. Uživatel - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která (i) učinil registraci na webu, nebo (ii) zaregistroval na webových stránkách pomocí Facebook, nebo (iii) provedení rezervace termínu u Odborníka pomocí kalendáře návštěv, nebo ( iv) využil funkci kladení otázek Odborníkům.
  5. Odborník - využívá webové stránky jako lékař, zubní lékař, psycholog, fyzioterapeut, porodní asistentka, dietolog, terapeut, stejně jako veterinární lékař nebo jiná osoba, které nejsou uvedeny výše vykonávající činnost v oblasti zdravotnických služeb, které poskytují zdravotní služby, zdravotnické nebo zdravotníci.
  6. Zařízení - místo výkonu činností v oblasti zdravotnických, zdravotních, lékařských nebo paramedicínských služeb.
  7. Vlastník - využívá webových stránek, je osobou oprávněnou spravovat informace o instituci. Tato oprávnění ověřuje Poskytovatel služeb.
  8. Profil - soubor informací o Odbornících umístěných na webových stránkách ve formě podstránky webové stránky s jedinečnou adresou URL.
  9. Registrace - proces vytváření účtu.
  10. Účet - záznam v databázi webových stránek týkajících se uživatelů nebo Odborníků, z nichž vyplývá přístup ke konkrétním službám.
  11. Servis - služby poskytované elektronickými prostředky, odesílání a přijímání dat prostřednictvím veřejných datových komunikačních systémů na individuální žádost příjemce - Uživatele, bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
  12. Kalendář Návštěv - počítačový program, který je nástroj pro správu grafických prací Odborníka, který umožňuje Uživateli provést rezervaci termínu u Odborníka prostřednictvím internetu a ručním přidáním termínu k dispozici pro rezervaci u odborníka.
 2. Poskytovatel služeb poskytuje služby podle těchto Podmínek

§2. Typy a rozsah služeb

 1. Poskytovatel služeb poskytuje mimo jiné následující služby:
  1. umožňuje uživatelům publikovat informace a názory na odborníky katalogizované podle krajů, měst a kategorií;
  2. poskytuje vyhledávač pro Odborníky a instituce;
  3. upozorňuje vás na nové informace a názory;
  4. umožňuje uživatelům klást otázky ověřeným odborníkům;
  5. umožňuje ověřeným Odborníkům poskytovat a opravovat informace o sobě, viz Názory uživatelů a odpovědi na otázky;
  6. umožňuje si rezervovat datum s odborníky a institucemi, kteří tuto možnost zpřístupnili.
 2. Informace a názory týkající se odborníků a institucí jsou zveřejňovány ve formě žebříčků, v nichž místo na seznamu závisí mimo jiné na obdržené zpětné vazbě.
 3. Postavení Odborníka ve výsledcích vyhledávání na webové stránce může záviset zejména na takových faktorech, jako je dostupnost dat v kalendáři návštěv, úroveň nebo kvalita vyplnění profilu a placená smlouva s poskytovatelem služeb.
 4. Přístup k většině služeb této webové stránky je bezplatný, zejména nejsou účtovány poplatky za registraci a zveřejňování základních informací o odborných pracovnících a institucích. Poskytovatel služeb neúčtuje poplatky za názory a komentáře zveřejněné na webových stránkách.
 5. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zavést poplatky za jakékoliv služby poskytované na webových stránkách a současně se zavazuje informovat o změnách předem.

§3. Podmínky služby

 1. Aby bylo možné využívat služby, musí být splněny tyto technické podmínky:
  1. mít přístup k internetu,
  2. mít jeden internetový prohlížeč (jeden z následujících): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, aktualizovaný na nejnovější verzi
 2. Každý, kdo používá internet, si může přečíst informace a názory týkající se Odborníků a využít vyhledávače.
 3. Každý uživatel si může s Odborníkem rezervovat datum pomocí Kalendáře návštěv, s výhradou ověření mobilního čísla a e-mailové adresy. V některých případech může rezervace pracovní události vyžadovat rodné číslo. Rodné číslo je odůvodněno nutností identifikovat Uživatele odborníkem nebo institucí.
 4. Rezervace návštěvy s Odborníkem je možná pouze tehdy, pokud uživatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 2 písm. A) nařízení 679/2016, tzv. GDPR) a zpřístupní údaje vybranému odborníkovi. Poskytovatel služeb informuje, že chybějící souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele o zdravotním stavu znemožní rezervaci návštěvy.
 5. Uživatel může také:
  1. vydávat názory na odborníky;
  2. přidávat a opravovat informace o institucích;
  3. klást otázky ověřeným odborníkům;
  4. nahlásit zneužití.
 6. Zadávání otázek ověřenému odborníkovi je možné pouze v případě, že uživatel výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel služeb zpracoval osobní údaje o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 2 písm. A) nařízení 679/2016, tzv. RODO) a zveřejnil údaje vybranému odborníkovi. Poskytovatel služeb informuje, že nedostatek souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele o zdravotním stavu znemožní položit tuto otázku.
 7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dočasně pozastavit poskytování Služeb v souvislosti s modernizací nebo rekonstrukcí webové stránky nebo ochranou práce se systémem IKT. Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že přerušení poskytování služeb nebudou pro Uživatele náročné.
 8. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za přerušení poskytování služeb z důvodů mimo jeho kontrolu, zejména těch, které představují vyšší moc (požáry, záplavy, přírodní nebo meteorologické katastrofy atd.).
 9. Poskytovatel služeb neodpovídá s ohledem na odborníka nebo instituci za skutečnost, že se uživatel nedostaví v dohodnutém čase, rezervovaným prostřednictvím Kalendáře Návštěv.
 10. Poskytovatel služeb není odpovědný za Uživatele pro nedostatek možnosti realizace rezervace pomocí Kalendáře Návštěv termínu z důvodů Odborníka nebo zařízení. V případě, že je třeba zrušení návštěvy zúčastněné strany je nutné zrušení rezervace přes web.
 11. Odborník může blokovat rezervace zvolené Uživatelem pomocí Kalendáře Návštěv, Poskytovatel není zodpovědný za potíže, které mohou nastat v souvislosti s tímto zrušením.

§4. Přidání recenze a informace o Odbornících a Institucích; kladení otázek Odborníkům

 1. Recenze jsou podepsány (Nickem) Uživatele.
 2. Recenze a informace o Odbornících se mohou vztahovat pouze na profesi Odborníka.
 3. Recenze a informace o Odbornících mohou být založeny pouze na osobní zkušenosti uživatelů u Odborníka, a vztahují se na lékařské konzultace nebo návštěvy které se konaly. Není přijatelné uvedení recenze několika uživatelů. Názor na široce pochopitelné záležitosti týkajících se kompetence sociálního zabezpečení, včetně právního postavení osob se zdravotním postižením a v souvislosti s odborníky v oblasti obchodu a experty právního stíhání. Recenze a informace nemohou být založeny na vztazích třetích stran, včetně manželů, rodinných příslušníků, atd. výjimkou je popis léčby dětí, starších lidí, osob nezvládajících zanechání recenze vlastní silou a zacházení s zvířaty.
 4. Jeden Uživatel může odeslat pouze jeden názor na profil jednoho Odborníka. Recenze může obsahovat názor na několik událostí(návštěv, výzkum, ošetření). Několik recenzí od stejného Uživatele je zakázáno, poskytovatel služeb blokuje možnost přidat další recenze. Uživatel však může upravit dříve umístěný názor.
 5. Zakázáno je vysílání názorů s obsahem reklam, marketingu, nebo v souvislosti s tzv. umístění produktu. Zakázáno je umisťování odkazů na webové stránky v názorech.
 6. Zakázáno je uvedení recenze odborníků na svém vlastním profilu a každá manipulace s recenzemi, informacemi a hodnocením.
 7. Není dovoleno umísťování recenzí a komentářů neshodných s pravdou.
 8. Informace, hodnocení a komentáře nesmí mít vliv na osobní práva nebo zásady sociálního styku. V recenzích zejména není povoleno použití vulgárnosti, neuctivosti, a zneužívání s odkazem na soukromé sféry a rodiny, obvinění páchání trestné činnosti, nabádání použití násilí nebo rasové nenávisti, náboženské, etnické, atd. zakázáno je také přidat recenze, které mohou být považovány za urážku na cti nebo obsah přidaný Odborníkem na stránkách nebo odborné kvalifikace Odborníka.
 9. Zaměstnanci spolupracující ve stejné instituci nemohou navzájem přidávat recenze na jiné zaměstnané osoby nebo spolupracovníky s touto institucí. Odborníci se stejnou specializací na sebe nemohou vzájemně přidávat recenze.
 10. Uživatel umisťující recenzi prohlašuje, že vydaná recenze nebo komentář je pravda, a v souladu s reálným stavem věcí.
 11. Poskytovatel má právo odmítnout zveřejnění recenze, komentáře a informace, a již zveřejněné recenze, komentáře a informace odstranit, pokud jsou v rozporu s podmínkami použití nebo právem. V případě odstranění recenze, komentáře, nebo údaje není uživatel ve vztahu k poskytovateli oprávněn reklamace.
 12. Poskytovatel není zodpovědný za obsah informace, hodnocení a komentáře od uživatelů a Odborníků.
 13. Poskytovatel má právo požadovat dodatečné ověření od Uživatele který umísťuje recenzi, např. pomocí Facebook účtu.
 14. Tato pravidla platí pro otázky zadávané ověřeným Odborníkům.
 15. Zadáním dotazu Odborníkovi, uživatel uděluje poskytovateli služeb nevýhradní a časově neomezenou licenci k použití obsahu otázky nebo jeho části na území celého světa, oblasti použití jako jsou: multiaplikační analogovou a digitální techniku, zadávání do paměti počítače, zadávání do počítačové nebo multimediální sítě, zadávání do marketingu, pronájem, pronájem veřejného místa a času vybraném poskytovatelem služeb, displej, vysílání, reemitování, přehrávání, uvedení otázky v databázi, užití otázky, pro podporu nabídky poskytovatele služeb a veřejné současné otázky na místě. Odstranění účtu Uživatelem nemá žádný vliv na platnost nad licence.
 16. Zadání soukromé otázky Odborníkovi, Uživatel umožňuje poskytovateli na anonymitu a moderování otázky a její místo a veřejné současné době na místě. odst. 15 se vztahují.

§5. Profily Odborníků, ověřené Profily

 1. Vytvoření profilu nového Odborníka vyžaduje, alespoň základní informace.
 2. Mezi základní informace o Odborníků patří: název profese, jméno a příjmení, region, místo výkonu služby v oblasti zdravotní služby nebo jiné uvedené v § 1 bod. 1 písm. e a kategorie Odborníků, stejně jako adresa a kontaktní místo přijetí pacientů. Poskytovatel si vyhrazuje výhradní právo vstupu a editace informace o telefonním čísle a další kontaktní údaje Odborníků. Samostatné vysílání tohoto typu informace o profilu může vést k odstranění této informace a zablokováním pole, v kterém byla informace umistěna. Přístup k zablokovanému poli profilu je pak prostřednictvím poskytovatele služeb.
 3. Jeden Odborník může mít pouze jeden profil. Je zakázáno vytvořit společný profil pro několik Odborníků. Opakované profily budou odstraněny.
 4. V polích profilu označených vhodným komentářem nemůže být vyplněna jiná informace, než požaduje komentář. Pro zamezení pochyb, v oblasti označené komentářem "jméno a příjmení" můžete zadat pouze jméno Odborníka. Tato zásada platí stejně pro jiná pole.
 5. Každý Odborník může vytvořit profil nebo potvrdit informace obsažené v profilu vytvořeném dříve v Servisu. V tomto případě, je nutné dokončit registraci v Servisu.
 6. Profil vytvořený nebo schválený Odborníkem je označen jako "profil ověřený".
 7. Na Odborníkem ověřeném profilu obdrží další práva, a zejména můžete:
  1. upravit údaje o sobě,
  2. přidat fotku,
  3. reagovat na recenze vydané Uživateli ve formě komentáře;
  4. odpovědět na otázky uživatelů;
  5. prohlížet statistiky Profilu,
  6. kontaktovat se s Uživateli.
 8. Odborník může umístit pouze svou fotografii, která umožňuje jeho identifikaci. Umístěním fotografie, Odborník souhlasí s distribucí a uveřejněním své identity. Odstranění účtu nemá žádný vliv na výše uvedený souhlas. Je zabráněno vložení fotografie dalších osob, stejně jako veškeré grafické práce (např. loga). Je dovoleno, díky vlastnostem digitálního formátu na fotografické retušování, za předpokladu, že se bude opírat o použití globální korekce, což zlepšuje kvalitu (např. Sytost, kontrast). Není však dovoleno používat selektivní ošetření pro přidávání nebo odečítání prvků, kombinování několika fotografií nebo změnu původního složení. Je také zakázáno posílat fotografie s pornografickým charakterem nebo nevhodných pro profily Odborníků.
 9. Fotografie, které nesplňují výše uvedená kritéria, může Poskytovatel služeb bez varování a upozornění odstranit.
 10. Vložením fotografie do Servisu, Odborník poskytuje Poskytovateli nevýhradní, časově neomezenou, bezplatnou licenci k použití obrázků na území celého světa v oblastech činnosti, jako je reprodukční analogová a digitální technika, zadání do počítačové paměti, zadání do počítačové sítě nebo multimediální marketing, pronájem, leasing, na veřejně přístupném v místě a čase, který si zvolí Poskytovatel služby, zobrazení, vysílání, re-vysílání, přehrávání, umísťování fotografií v databázích, používání obrázků s cílem podpořit zprostředkovatele a prezentace obrázků na webových stránkách. Odstranění účtu odborníkem nemá vliv na platnost výše uvedené licence.
 11. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit informace o Odborníkovi, včetně fotografií, a odstranění zveřejněných, pokud se zjistí jejich nepravdivost.
 12. Odpovědí na otázku v Servisu, Odborník poskytuje Poskytovateli nevýhradní, časově neomezenou, bezplatnou licenci k použití obrázků na území celého světa v oblastech činnosti, jako je reprodukční analogová a digitální technika, zadání do počítačové paměti, zadání do počítačové sítě nebo multimediální marketing, pronájem, leasing, na veřejně přístupném v místě a čase, který si zvolí Poskytovatel služby, zobrazení, vysílání, re-vysílání, přehrávání, umísťování fotografií v databázích, používání obrázků s cílem podpořit zprostředkovatele a prezentace obrázků na webových stránkách. Odstranění účtu odborníkem nemá vliv na platnost výše uvedené licence.
 13. Při odpovídání na soukromou otázku Odborník umožňuje Poskytovateli služeb anonymizovat a opravit odpověď, stejně jako její zařazení a veřejnou prezentaci na webových stránkách. Nast. 12 se použije.

§6. Profily Zařízení, ověřené Profily

 1. Vytvoření profilu nového zařízení vyžaduje alespoň základní informace o něm.
 2. Základní informace o zařízení zahrnují: název zdravotnického zařízení, kategorie, kraj, město, jakož i údaje o kontaktech a adresách. Poskytovatel služeb si vyhrazuje výlučné právo zadávat a upravovat informace týkající se telefonního čísla a dalších kontaktních údajů zařízení.
 3. Každá instituce může mít pouze jeden profil. Pro některé instituce není povoleno vytvořit společný profil. Opakované profily budou smazány.
 4. Profil podniku se může vztahovat pouze na jedno fyzické umístění instituce. Pokud má zařízení několik fyzických umístění, mělo by být každé z těchto míst pokryto samostatným profilem.
 5. Majitel může vytvořit profil instituce nebo potvrdit informace o existujícím profilu zařízení. Za tímto účelem je nutné se zaregistrovat na webových stránkách.
 6. Profil vytvořený nebo potvrzený vlastníkem je označen jako ověřený profil.
 7. V profilu ověřeného profilu získává majitel další práva a zejména může:
  1. upravovat informace o instituci;;
  2. přidat logo pobočky;
  3. zobrazit statistiku profilu.
 8. Majitel může v rámci profilu umístění umístit pouze logo instituce. Majitel souhlasí s šířením a veřejným šířením tohoto logotypu zveřejněného na webových stránkách. Pokud byla ochranná známka udělena na logu webu, majitel souhlasí s použitím tohoto logotypu v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb Poskytovatelem služeb.
 9. Je zakázáno uvádět logotypy, které neodrážejí povahu webové stránky. Logotypy, které nesplňují výše uvedené kritérium, mohou být Poskytovatelem služeb bez varování odstraněny a potřeba upozornit Majitele na tuto skutečnost.
 10. Poskytovatel služby má právo odmítnout zveřejnění informací o zařízení a zveřejněné informace by měly být odstraněny, pokud se zjistí, že jsou nepřesné.

§7. Podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb. Registrace a přihlášení.

 1. K uzavření smlouvy o poskytování služeb dochází prostřednictvím (i) registrace na webu, nebo (ii) registrace na webových stránkách pomocí Facebook, nebo (iii) rezervace předem pomocí Kalendáře Návštěv, nebo (iv) zadáním otázky ověřenému Odborníkovi.
 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb je spojeno souhlasem se všemi jejími podmínkami této smlouvy aniž by bylo nutné předložit na toto dodatečné prohlášení. Uživatel se zavazuje dodržovat předpisy.
 3. Při uzavírání dohody o poskytování uživatelských služeb, Odborník nebo vlastník potvrzuje pravost předložených informací.
 4. Při uzavírání dohody o poskytování uživatelských služeb, Odborník nebo majitel přiznává, že jeho osobní údaje budou veřejně prezentovány na internetu.
 5. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu neurčitou.
 6. Abyste se mohli zaregistrovat nebo jako profesionální Uživatel vyplňte formulář zveřejněný na internetových stránkách https://www.znamylekar.cz/registrace-lekarRegistrace je také možná v procesu rezervace termínu v Kalendáři Návštěv u Odborníka.
 7. Registrace a přihlášení se provádí pomocí funkce poskytované provozovatelem sítě.
 8. V případě odvolání souhlasu pro některé z podmínek Uživatel je povinen neprodleně odstranit svůj účet nebo upozornit Poskytovatele služeb o odvolání souhlasu.
 9. Uživatel je spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Ukončení smlouvy s následným prohlášením o odstoupení od smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být zaslány elektronicky kontakt@znamylekar.cz. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je dostačující zaslání vyjádření před jejím uplynutím.
 10. Poskytovatel služeb umožňuje Odborníkům a Uživatelům přístup ke svým osobním údajům a umožní jejich opravu a doplnění.
 11. Vytvořit nový profil, nebo převzít stávající profesní profil vyžaduje vyplnění formuláře. Odborníkovi mohou být vyzváni k ověření svého oprávnění do praxe. Za tímto účelem bude nutné zaslání Poskytovateli služeb, ve stanovené lhůtě, číslo licence nebo doklad o získaní vzdělání (v případě získávání specialistů a profilu). Informace přenášené odborníkem slouží jen k potvrzení jeho práva do praxe. Neoznámení výše uvedené informace má za následek neschopnost vytvořit nebo převést Profil.
 12. Uživatel, který je vlastníkem, potvrzuje oprávnění spravovat profil zařízení. V takovém případě Poskytovatel služeb registruje Uživatele jako vlastníka.
 13. Pokud existují důvodné pochybnosti o pravosti údajů zadaných Uživatelem, Poskytovatel služeb může požádat o předložení příslušných dokumentů, které tyto údaje potvrdí.
 14. Je nepřijatelné, aby jeden uživatel měl více než jeden účet.
 15. Je zakázáno sdílet svůj účet s třetími stranami.
 16. Je zakázáno používat účty třetích stran.
 17. Uživatel může ukončit smlouvu o poskytování Služeb smazáním svého účtu.
 18. Odborník může ukončit smlouvu o poskytování Služeb smazáním svého Účtu s výjimkou, že výpovědní lhůta je 1 rok s účinkem na konci kalendářního roku.
 19. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o poskytování služeb odstraněním účtu, pokud akce Uživatele nebo Odborníka není v souladu se zákonem, Podmínkami nebo obrazem webové stránky. Výpověď má okamžitý účinek.

§8. Odpovědnost

 1. Uživatel a Odborník jsou zodpovědní za bezpečnost a důvěrnost svého hesla k profilu nebo účtu. Poskytovatel služeb nezodpovídá za neoprávněný přístup k profilu nebo účtu kvůli přístupu třetích stran k tomuto heslu. Máte-li podezření, že došlo k možnosti prozrazení hesla třetím osobám, Odborník a Uživatel souhlasí s tím, aby okamžitě změnili heslo nebo se kontaktovali pro tento účel s poskytovatelem služeb.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a formu materiálů a informací přidaných v Servisu Uživatelem, Zařízení nebo Odborníka. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za nároky uživatelů, zařízení, Odborníků a třetím osobám, jejichž práva a oprávněné zájmy byly porušeny těmito materiály. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel služeb není povinen kontrolovat nebo ověřovat materiály nebo informace zveřejněné Uživateli.
 3. Uživatel, Zařízení nebo Odborník nesou plnou odpovědnost za porušení zákona nebo poškození vyplývající z jejich činnosti na pracovišti, zvláště pak podáním nepravdivých informací, zveřejňování profesního tajemství, jiné důvěrné informace nebo obchodní tajemství, porušení osobních práv nebo autorského práva a práv s ním souvisejících.
 4. Poskytovatel služeb výslovně vyhrazuje, že používání těchto stránek a služby jím poskytovanými jsou prováděny na vlastní riziko Uživatele nebo Odborníka. Veškeré informace a materiály umístěné na těchto stránkách, jakož i realizovány prostřednictvím služby webu nejsou garantovány pokud jde o jejich hodnoty, vhodnosti, úplnosti a užitečnost.
 5. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za vady fyzické a právní u služeb nabízených zdarma a za přiměřenou kvalitu zboží a služeb zdarma. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za důsledky neplnění nebo nesprávného plnění, které vznikly kýmkoliv prostřednictvím těchto stránek, závazky a schopnost těchto lidí k páchání.
 6. Odpovědnost poskytovatele za správnou kvalitu zboží a služeb placených jsou definovány specifickými pravidly, která tvoří základ placených výkonů.
 7. Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku správného fungování webových stránek zcela nebo zčásti.
 8. Pokud poskytovatel služeb obdrží úřední oznámení nebo získá spolehlivé informace o protiprávní povaze uložených údajů poskytnutých Uživateli nebo Odborníkem a zabrání tak přístupu k datovým službám, neodpovídá Uživateli nebo Odborníkovi za škody vzniklé zabráněním přístupu k datům.
 9. Ve vztahu k ostatním, než ke spotřebitelům, Poskytovatel služeb je plně zodpovědný za škodu způsobenou výhradně a úmyslně Poskytovatelem služeb. Odpovědnost Poskytovatele služeb za ztrátu zisků je vyloučena.

§9. Postup nahlašování výhrad a reklamační řízení

 1. Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil řádné fungování webových stránek a poskytl pomoc při řešení problémů souvisejících s jeho fungováním.
 2. Rezervy týkající se spolehlivosti názorů obsažených na webových stránkách jsou hlášeny přímo na daném stanovisku pomocí tlačítka "Nahlásit zneužití". Poskytovatel servisu posoudí žádost do 14 pracovních dnů.
 3. Další výhrady, stejně jako připomínky, návrhy a chyby na webu mohou být hlášeny písemně na e-mailovou adresu: kontakt@znamylekar.cz.
 4. Odpovědi na hlášení budou poskytnuty na e-mailovou adresu Uživatele nebo Odborníka.
 5. Poruchy ve fungování webových stránek, problémy a připomínky související se službami poskytovanými na těchto webových stránkách může Uživatel, Zařízení nebo Odborník reklamovat do 21 dnů od data incidentu, a to na adrese kontakt@znamylekar.cz.
 6. Stížnost je posouzena do 21 dnů ode dne jejího podání. Pokud Poskytovatel služeb nedokáže termín splnit, oznámí toto před vypršením prodlení a určí další datum.
 7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo ponechat stížnost neuznanou, pokud vyplývá z neznalosti těchto podmínek, jejich příloh nebo zákonných ustanovení. Stížnosti obsahující vulgární nebo urážlivý obsah vůči poskytovateli služeb nebudou brány v úvahu.

§10. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně změnit Podmínky v důležitých případech, zejména pokud dojde ke změnám funkce Servisu, profilu Poskytovatele služeb nebo změnám v zákoně.
 2. O těchto změnách bude Poskytovatele služeb informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu na zadanou e-mail adresu nebo vnitřním komunikačním systémem na uživatelský účet, 14 dní před jejich vstupem v platnost.
 3. Uživatel a Odborník jsou zodpovědní za poskytování e-mailové adresy, do které nemají přístup, zejména nesprávné nebo patřící jinému subjektu a z toho vyplývající důsledky této skutečnosti a to že neobdrží oznámení uvedené v odstavci. 2.
 4. Rozhodným právem pro tyto předpisy a smlouvu o poskytování služeb je polské právo.
 5. Ve věcech, na něž se nevztahují Podmínky, se použijí ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, zákon o autorských právech a souvisejících právech a občanský zákoník.
 6. Pro spory mezi Uživateli, kteří nejsou spotřebiteli je posouzení soudem přiřazeným pro sídlo Poskytovatele služeb. Uživatel, který je spotřebitel má možnost využívat mimosoudní vyřizování sporů před Stálým Rozhodčím soudem pro spotřebitele u Mazowieckého zemského inspektora obchodní inspekce ve Varšavě. Informace o přístupu k výše uvedeným postupům a režimu řešení sporů lze nalézt na této internetové adrese: www.uokik.gov.pl a na adrese: https://konsument.gov.pl/. Uživatel, který je spotřebitelem má také možnost těžit z webových stránek na platformě EU pro online řešení sporů, k dispozici na adrese:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.