Zpět

Jaké faktory ovlivňují pozice profilů specialistů / lékařů / zdravotních středisek v žebříčku?

Jak vyhledávat

Specialistu/lékaře můžete začít hledat zadáním:

 • příznaky/název nemoci (např. bolest hlavy)
 • důvod návštěvy/služby (např. ultrazvuk břicha)
 • lékařská kategorie nebo specializace (např. urolog)
 • jméno a příjmení lékaře/odborníka nebo název zařízení

Zadaný dotaz můžete zúžit na město, provincii nebo okres. Při hledání lékařů/specialistů nabízejících online konzultace můžete vynechat kritérium umístění. Vyhledávání online konzultací bez uvedení místa vám umožní najít lékaře/specialistu bez ohledu na to, kde se ordinace nebo zařízení nachází.

Bez ohledu na to, jak je vyhledávání spuštěno, po zvolení "hledat" náš algoritmus najde a zobrazí všechny lékaře/specialisty odpovídající zadanému dotazu.

Pořadí výsledků hledání

Existuje mnoho různých faktorů, které ovlivňují pozici ve výsledcích vyhledávání. Některé faktory mohou mít větší vliv než jiné.

Nejdůležitější faktory jsou:

 • dostupnost lékaře/specialisty,
 • názory,
 • počet vracejících se pacientů,
 • typ profilu lékaře/odborníka (placený a neplacený), placené profily se zobrazují výše ve výsledcích vyhledávání,
 • stupeň vyplnění profilu.

Seznam faktorů ovlivňujících pozici v žebříčku:

Dostupnost

 • Je k dispozici lékař/specialista; jak rychle může lékař/specialista vidět pacienta; zda je nabízená dostupnost atraktivní pro potenciální pacienty
 • Nabízí lékař/specialista kromě stacionárních návštěv také termíny pro online konzultace

Zkušenosti pacienta

 • Recenze: počet recenzí, jak dlouho byly přidány, zda jsou pozitivní/neutrální/negativní
 • Počet vracejících se pacientů

Profil lékaře/specialisty

 • Obsah na profilu, např. přidaný profilový obrázek, popsané zkušenosti (sekce „O mně“, vzdělání, publikace), informace o léčených nemocech, nabízené služby s cenami a informace o způsobech platby
 • Je profil ověřen lékařem/specialistou?

Faktor novosti

 • Pozice nových lékařů/specialistů ve výsledcích vyhledávání je posílena hned po registraci a zveřejnění profilu. Díky tomu náš polohovací algoritmus sbírá data a rozhoduje o tom, jakou pozici daný profil v budoucnu zobrazit. Doba trvání tohoto dočasného posílení profilu se liší, ale nikdy nepřesáhne 1 měsíc.
 • Pozici ve výsledcích vyhledávání ovlivňuje i to, kdy se pacient naposledy objednal u lékaře/specialisty.

Typ předplatného: Profily s aktivním předplatným jsou pozicovány lépe než profily zdarma. Přesto předplatné nikdy nebude jediným faktorem určujícím pozici v žebříčku. Vždy bereme v úvahu další dodatečné faktory.

Všimněte si, že výsledky vyhledávání se dynamicky mění a zadaný dotaz lze zúžit pomocí jednoho nebo více filtrů dostupných v horní části stránky

Upozorňujeme, že náš algoritmus se bude časem měnit. Díky tomu můžeme na základě parametrů vyhledávání zvolených uživateli poskytnout ty nejlepší možné výsledky.