Psychoterapie pomocí koní - Equisdom®

Expert Jitka Herzánová • 7. září 2021 • Komentáře:

Žádný filosof nám neporozumí tolik jako koně“ Herman Melville

Dobrý terapeut dokáže klientovi pomoci najít cestu ven z mnoha obtíží. A co teprve když jsou k dispozici terapeuti dva! Terapeutickému procesu to dává jinou a zajímavější dynamiku.

Proč jsou ale koně k terapii vhodnější než jiná zvířata? Koně na rozdíl od psů a koček v přírodě nejsou predátoři. Zní to jednoduše, ale přináší to hodně.

Intervence koní vůči člověku vypadají, jako by čtyřnozí terapeuti do hloubky studovali neurologii a terapeutická východiska. Přepokládá se, že za jejich velikou senzitivitou stojí fakt, že v přírodě jsou koně právě lovenou zvěří a stádovým zvířetem nikoliv samotářským predátorem. Je pro ně tedy životní nezbytností vyciťovat nebezpečí z velmi malých impulzů. Předpokládá se, že koně používají plochu střev (u býložravce značně rozsáhlou) jako rezonanční desku skrz kterou jsou schopni zachytit zrychlený tlukot srdce predátora, který se chystá k lovu několik desítek metrů od stáda.

Zároveň mají koně velmi vypěstovanou stádní sounáležitost. Nestane se, že by na stádo zaútočil predátor a třetina stáda zaspala. Koně při skutečném ohrožení vždy vyrazí jako jeden celek.

Dalším předpokladem koní pro terapii je to, že z nepochopitelných důvodů nám lidem stále dávají šanci pro vztah. Dokáží do nekonečna zapomínat všechny ústrky, které jim lidi způsobili a znovu a znovu to s námi zkoušet. Projevují i poměrně velkou míru soucítění s lidmi, kteří jsou křehcí. Koně dokáží spolehlivě poznat, kolik trápení v sobě člověk drží a projevit soucit, pečovat a podporovat. Od dívky po nezdařeném sebevražedném pokusu si kobylka nechala líbit držení za hlavu způsobem, který opravdu nemá ráda, stála přikrčená, nehnula ani ušima dobrých dvacet minut a dávala dívce prostor, aby v doteku pod vedením terapeuta načerpala trochu sil. Mladý valach s temperamentem furianta ukázal soucítění v momentě, kdy mladá žena popisovala své deprese jako tíživý pocit, kámen uvnitř hlavy, a tento kůň jí začal olizovat čelo pomalými rytmickými pohyby, která jsou charakteristické pro kobylu masírující právě narozené hříbě.

A neposlední řadě mají koně něco, co bychom mohli nazvat smyslem pro autentičnost. Jednoduše se koním nedá lhát o tom, jak se cítíme. Není možné předstírat, že jsme klidní a vyrovnaní, když námi cloumají negativní emoce. Vybavuje se mi jeden udřený manažer, který byl velmi zvyklý na roli někoho, o koho se ostatní mohou opřít a zároveň tak dlouho zažíval vysokou míru stresu, že už ho dokázal nevnímat. Ten stejný mladý valach, kterého si vybral k terapii, vedle něj zažíval takový diskomfort, že po pár vteřinách vykulil oči a pádil výběhem pryč. Podobnou zkušenost měla i maminka malých dětí, která byla tak jak to bývá na dně svých fyzických i psychických sil a cítila se velmi provinile, že křičí na děti. Navenek však dál držela postoj klidné a vyrovnané žena. Kobylka přicházela a odcházela a nabízela mladé mamince šanci projevit se více autenticky. Oběma koně v průběhu práce pomohli vidět, pojmenovat a zpracovat ukrývané emoce a pokročit rychle kupředu v terapeutické práci.
Tento smysl pro autentičnost souvisí s citlivostí na nebezpečí. Koně čtou míru našeho rozrušení pomocí stopování aktivace autonomního nervového systému. Viděno jejich očima je bytost, která se navenek chová jinak, než se ve skutečnosti cítí, potenciální predátor a je lepší si od ní držet odstup.

Všechny tyto vlastnosti tvoří unikátní celek předpokladů pro terapii. To jde přirozeně naproti snaze o co nejjemnější a zároveň nejefektivnější práci v terapii. Navíc u koní, kteří pracují s klienty delší dobu, vidíme schopnost se učit a zcitlivovat a určitým způsobem i vnitřně růst.

Metoda Equisdom® je poskytována výhradně v Equita Therapy, z.s. Hodí se pro širokou škálu potíží a pro klienty všech věkových skupin – u dětí tedy vstupují do hry miniponíci.

Rádi tedy přivítáme každého, kdo chce moudrosti koní použít pro svoji terapii, či osobní růst

Mgr. Jitka Herzánová

Equita Therapy, z.s.

Expert

Jitka Herzánová psycholog, psychoterapeut, dětský psycholog Mgr.

Objednat se Zobrazit profil

Komentáře: (0)

Expert

Jitka Herzánová

psycholog, psychoterapeut, dětský psycholog Mgr.

Objednat se