Deprese a nutnost psychoterapie

Expert Ludmila PražákováPsychologie • 20. února 2014 • Komentáře:

iStock_000017562084Small

Deprese je nejen porucha nálady, hlubší depresi mohou provázet i tělesné příznaky, bolest

nebo pocit tíže v hrudníku, napětí a bolesti svalů…

Medikamenty mohou pomoci s hlubšími stavy deprese, ale samy o sobě k uzdravení nevedou. Léky mohou pomoci nepříjemné stavy zvládnout, ale vedou jen ke zdánlivé harmonii.

Nepříjemné pocity díky medikaci mohou zmizet – ale pozor, jsou jen schované pod hladinou léků. Medikací utlumené jsou nejenom nepříjemné depresivní pocity, ale i všechny ostatní pocity. Klient pod vlivem farmak nemůže plnohodnotně prožívat např. radost.

Zamedikovanému klientovi se může ulevit, ovšem po vysazení léků se deprese vrací zpět. K harmonii a uzdravení vede cesta prostřednictvím psychoterapie. Velmi dobré výsledky v léčbě deprese přináší kombinace psychoterapie s alternativními

metodami léčení, jako je reiki, mentální chirurgie, v některých případech i hlubinná abreaktivní terapie,…

Alternativní způsoby dokáží plnohodnotně nahradit medikaci – zmírňují nebo zcela odstraňují depresivní projevy.

Prostřednictvím mentálního chirurgického zákroku lze efektivně pracovat s energetickými bloky, jež v průběhu depresivního onemocnění vznikají. Reiki je vhodné na ošetření stavu po mentálním chirurgickém zákroku a navíc komplexně harmonizuje energetický systém klienta.

Hlubinná abreaktivní terapie má svůj velký význam pro náhled na příčinu depresivních obtíží a pro následnou práci na jejich odstranění. Ve chvíli, kdy je klient alternativní cestou stabilizován, lze přistoupit k psychoterapii.

V počátečním stadiu psychoterapie se klient učí zacházet s průvodními jevy deprese. Následně hledá klient spolu s terapeutem příčinu svých potíží, na jejímž odstranění pracuje.

Alternativní metody v kombinaci s psychoterapií mají nezanedbatelný efekt na zkrácení a urychlení celkového průběhu celé terapie. Žádná alternativní metoda však sama o sobě, obdobně jako pouhá medikace, nemůže odstranit depresi trvale. Vždy je třeba psychoterapie, s jejíž pomocí dochází u klienta ke změně přístupu k životu i sobě samému, a tím i k dosažení harmonie a zdraví.

Výše uvedená kombinace klasických a alternativních terapeutických postupů je úspěšně uplatňována na základě ryze individuálního terapeutického přístupu ke každému klientovi. Po počáteční stabilizaci zdravotního stavu a následném zmírnění depresivních příznaků lze – v závislosti na rychlosti úzdravného procesu – přistoupit k postupnému a citlivému snižování léků, jež je součástí cesty, na jejímž konci je návrat úplného psychického zdraví, bez nutnosti dalšího užívání medikace.

 

Přečtěte si také další články lékařů a odborníků

Expert

Komentáře: (0)