Společnost Podané ruce o.p.s., Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus, pat... Více

Dbejte o své zdraví

Zůstaňte doma a vyberte online konzultaci pro zahájení nebo pokračování léčby. Pokud to potřebujete, můžete si také objednat návštěvu v ordinaci.

Jak to funguje?

O nás

Ordinace

Společnost Podané ruce o.p.s., Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Dolní náměstí 2, Olomouc

Kontaktní údaje
Soukromý pacient (bez pojištění)

O nás

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus, patologické nakupování aj.) a také poskytuje své služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. Naší sekundární cílovou skupinou je také oblast uživatelů nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.) Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji se snaží o snižování negativních důsledků rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.Služba je určená osobám starším 15 let, které:
jsou ohrožené hazardním hraním,
se potýkají s problémem nelátkových závislostí,
jsou osoby blízké (rodiče, přátelé a příbuzní) osob ohrožených návykovým chováním,
jsou uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.).

Zákroky

  • psychoterapie
  • poradenství

Nejbližší zařízení