Dobrý den, když se testuje verbální inteligence(jazyková), vadí při tom dyslexie. nebo ten výsledek není dyslexií ovlivnitelný. Děkuji za odpověď

Psycholog, Psychoterapeut
5 názor
Praha

Dobrý den, nevadí.


Psycholog, Psychoterapeut
3 názor
Plzeň

Verbální složka inteligence je součást celkové struktury intelektu a dyslexie je důsledek dílčích dysfunkcí potřebných pro osvojení různých školních dovedností. V jejím důsledku může dojít k nedostatečnému rozvoji některé z dílčích kompetencí. O významu genetických dispozic k rozvoji poruchy typu dyslexie nelze pochybovat. Heritabilitu dyslexie potvrzují mnohé studie. Existují ovšem i jiné varianty vzniklé na bazi perinatálního poškození CNS, které nemusí mít vůbec žádný genetický základ.

Stále hledáte odpověď. Položte další dotaz

Veškerý obsah publikovaný na portálu ZnamyLekar.cz zejména Otázky a odpovědi, má pouze informativní charakter. Internet nepředstavuje plnohodnotnou náhradu lékařské péče poskytované specialistou.