Zásady soukromí a ochrany osobních údajů na ZnámýLékař

Úvod

Ochrana soukromí a zákonné využívání osobních údajů stojí na nejvyšší příčce priorit ZnanyLekarz sp. z o.o. („my“, „našich“ nebo „DocPlanner“). Zavazujeme se respektovat vaše soukromí. V našich zásadách ochrany soukromí a osobních údajů se dozvíte, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a předáváme vaše osobní údaje. Zpracování osobních údajů se vztahuje na naše internetové stránky, platformu a mobilní aplikaci (souhrnně označováno pojmem „služby“). Doporučujeme vám, abyste si tyto Zásady před využitím kterýchkoli z námi nabízených služeb pozorně přečetli.

ZnámýLékař si vyhrazuje právo své Zásady ochrany soukromí upravovat, a to zejména v těch případech, kdy by změny našich obchodních procesů, zákonů či příslušných právních úprav mohly ovlivnit vaše základní práva a svobody.

Kdo jsme

Jsme ZnanyLekarz sp. z o.o. Kolejowa 5/7, 01-217, Polska. Provozujeme a udržujeme platformu https://www.znamylekar.cz/. Jsme součástí skupiny podniků DocPlanner, které působí v řadě zemí Evropy a Latinské Ameriky.

V souladu s ustanoveními zákonů Evropské unie o ochraně osobních údajů a zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (NAŘÍZENÍ 2016/679 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU), ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) (dále jen GDPR) vystupujeme společně s naším sídlem Skupiny DocPlanner v Polsku (ZnanyLekarz sp. z o.o) a ve Španělsku (Doctoralia Internet SL), kde sídlí náš technický tým, jako správce vašich osobních údajů. Strategická rozhodnutí týkající se účelu a prostředků ke zpracování osobních údajů pacientů činí vždy náš tým DocPlanner Tech v Barceloně, Španělsku (Doctoralia Internet SL). ZnanyLekarz sp. z o.o. má při rozhodování o zpracování údajů rovněž důležitou roli zejména v souvislosti se zpracováním údajů lékařů a specialistů.

S případnými dotazy se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“) e-mailem iod@znanylekarz.pl nebo běžnou poštou na adresu sídla naší společnosti.

Specifické uživatelské sekce

I. JESTLIŽE JSTE PACIENT (VÝUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBZ PRO NEPROFESNÍ ÚČELY)

Jste-li pacient či jiný uživatel našich internetových stránek a hledáte zde informace o specialistech, platí následující podmínky:

A) Jak získáváme vaše osobní údaje, pro jaké účely je zpracováváme a na jakém právním základě

 1. Při vaší registraci k našim službám
 2. Své osobní údaje nám poskytujete ve chvíli, kdy se registrujete k našim službám nebo je využíváte. V okamžiku, kdy se k našim službám registrujete, žádáme od vás poskytnutí základních údajů včetně vaší adresy elektronické pošty. Registrovat se můžete také prostřednictvím platforem sociálních sítí, např. přes Facebook nebo Google. V takovém případě budete požádáni o udělení souhlasu s tím, aby tito externí poskytovatelé s námi sdíleli část vašich osobních informací (viz informace na stránce registrace). Další možností je uvést i dodatečné informace, např. vaše jméno, příjmení, pohlaví nebo číslo telefonu. Tyto údaje shromažďujeme a uchováváme, abyste na jejich základě mohli naše služby využívat.

  Naše služby lze využívat prostřednictvím našich internetových stránek anebo v mobilní aplikaci. Co všechno vám naše služby umožní: např. sjednávat si schůzky se specialisty, ukládat si své osobní údaje na svém uživatelském účtu, chatovat on-line se specialisty, zasílat specialistům zprávy a komentovat své zkušenosti s nimi. Prostřednictvím našich internetových stránek nebo v mobilní aplikaci můžete dále nahlížet do historie svých návštěv u lékaře a spravovat svůj uživatelský účet.

  Ze svého uživatelského účtu v mobilní aplikaci můžete spravovat automatická oznámení (např. vyskakovací okna) a další oznámení ze systému.

  Při své registraci, na jejímž základě chcete naše služby využívat, s námi podepisujete právně závaznou dohodu. Tato dohoda, jak je rozvedeno v Článku 6 odstavec 1. b), představuje platný právní základ ke zpracování vašich osobních údajů.

 3. Při sjednávání schůzky se specialistou nebo žádosti o lékařskou prohlídku
 4. Při rezervování schůzky se specialistou či ve zdravotnickém zařízení, nebo když prostřednictvím našich internetových stránek či mobilní aplikace žádáte o lékařskou prohlídku, získáváme o vás další údaje. Co vše mohou tyto údaje obsahovat:

  • jméno a příjmení,
  • telefonní číslo,
  • e-mailovou adresu,
  • datum a hodinu návštěvy,
  • důvod vaší návštěvy, sjednávané prohlídky nebo testy, sezení, jehož se účastníte, aj.
  • druh lékařské prohlídky,
  • rodné číslo
   • jakékoli dodatečné údaje, které jste v procesu sjednávání schůzky sdíleli anebo nahráli (např. dotazníky, doplňující informace).

  Tyto osobní údaje na naší platformě uchováváme a předáváme je dál specialistovi nebo zdravotnickému zařízení, které specialistu zaměstnává. V okamžiku předání vašich osobních údajů se daný specialista či zdravotnické zařízení stává jejich nezávislým správcem a bude je zpracovávat pro vlastní účely (např. k poskytování lékařských a podobných služeb). Toto zpracování se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů anebo ochranou soukromí daného specialisty či zdravotnického zařízení.

  Při rezervování schůzky u některého ze specialistů nebo při sjednávání lékařského vyšetření v kterémkoli ze zdravotnických zařízení vedených na naší platformě zpracováváme (tzn. ukládáme a sdílíme se specialistou či zdravotnickým zařízením) část vašich zdravotních osobních údajů (především: specialista či zdravotnické zařízení, které si přejete navštívit; důvod návštěvy; historie vašich rezervací). Pro tento účel vás nejprve požádáme o udělení souhlasu. Váš souhlas potřebujeme pro předávání vašich osobních údajů specialistovi, u něhož si schůzku rezervujete, a dále k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše technické a rezervační služby. Poskytování těchto služeb bez vašeho souhlasu není možné. Zpracování vašich osobních údajů týkajících se zdraví na základě uděleného souhlasu je v souladu s ustanovením Článku 9 odstavec 2 GDPR.

  Potvrzení rezervace vám můžeme zaslat na váš mobilní telefon nebo e-mailem. S blížícím se dnem schůzky vám můžeme zaslat připomenutí a informovat vás, jestliže specialista schůzku zruší. Po schůzce vás poprosíme o její stručné zhodnocení na internetových stránkách.

  Před vaší návštěvou vám specialista zašle dotazník o vašich příznacích a důvodu návštěvy. Vyplnění dotazníku je pochopitelně dobrovolné. Vašemu specialistovi však pomůže kvalitně se na schůzku připravit. Dotazník vám zasílá specialista, odpovědi dostává pouze on. Uchovávání vašich osobních údajů a způsob jejich předávání specialistům

 5. V rámci našich služeb máte možnost ukládat své osobní údaje ve svém uživatelském účtu. (tzv. zdravotní profil pacienta)
 6. V rámci našich služeb umožňujeme našim uživatelům ukládat informace a data, která si zvolí, do svého uživatelského (pacientského) účtu. Tato funkčnost vám mimo jiné umožní:

  • Mít své osobní údaje uloženy na jediném místě.
  • Mít snadný přístup k informacím o nemocech, alergiích, užívaných lécích, vyšetřeních, návštěvách atd. a sdílení těchto informací s profesionály.

  Mezi kategorie osobních údajů, které budeme zpracovávat, patří:

  • Jméno a příjmení, emailová adresa (nutné pro použití této funkce),
  • Navíc, pokud se rozhodnete takové údaje doplnit, budeme zpracovávat: číslo vašeho dokladu totožnosti, telefonní číslo, údaje o pojištění, historii návštěv, informace o nemocech, informace o alergiích, informace o přijetí k lékaři, údaje o rodinné anamnéze.

  Údaje budeme zpracovávat pouze za účelem jejich uložení na jednom místě a sdílení s odborníkem a budou zpracovávány na základě souhlasu.

  Až budete své osobní údaje zadávat, požádáme vás o udělení výslovného souhlasu ke zpracování vašich osobních údajů týkajících se zdraví. Jediným důvodem, proč vás o souhlas požádáme, je poskytování funkce uchovávání dat. Vaše osobní údaje nebudeme ani prodávat, ani je využívat k jiným účelům. Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat. Všechny informace o vašem zdraví budou s odvoláním vašeho souhlasu z vašeho uživatelského účtu smazány. Zbývající osobní údaje budou uchovávány do uplynutí doby uchovávání uvedené níže (viz tabulka).

  Máte možnost sdílet své informace (všechny nebo část) se specialistou. Sami rozhodnete, jaké údaje si přejete sdílet. Sdílení vašich dat se specialistou je samozřejmě volitelné. Před odesláním příslušných dat specialistovi vás požádáme o svolení. Vámi vybrané osobní údaje zašleme specialistovi teprve tehdy, až nám svůj souhlas potvrdíte. V okamžiku sdílení dat se specialista stává jejich nezávislým správcem a bude je zpracovávat pro své účely.

 7. Chatování a posílání zpráv specialistovi a zařízení.
 8. Prostřednictvím naší platformy máte možnost zahájit chat se specialistou nebo poslat soukromou nebo veřejnou zprávu specialistovi. ZnamyLekar nemá přístup k datům a informacím zasílaným pacienty specialistům prostřednictvím chatu nebo v konverzaci, protože data v chatu jsou šifrována.

  Jako uživatel máte přístup k prohlížení historie svého chatu, ke svým otázkám, a k odpovědím specialistů. Zpracování vašich osobních údajů je v souladu s Článkem 9 odstavec 2 GDPR.

 9. Hodnocení návštěvy u specialisty
 10. Některé z vašich osobních údajů můžeme získat tehdy, když se rozhodnete napsat hodnocení na našich internetových stránkách (budete například popisovat důvod své návštěvy nebo detaily ze své klinické historie). Také za tímto účelem vás požádáme o svolení ke zpracování vašich osobních údajů týkajících se zdraví. Zpracování osobních údajů o zdraví na základě uděleného souhlasu je v souladu s Článkem 9 odstavec 2 GDPR.

  Mějte na vědomí, že vaše hodnocení budou zveřejněna. Doporučujeme proto, abyste v nich neuváděli žádné soukromé informace a podrobnosti. Tyto údaje nebudou nikterak skryty a zůstanou viditelné pro všechny uživatele platformy.

 11. Obchodní sdělení
 12. Udělením souhlasu k zasílání obchodních sdělení nám dáváte svolení ke zpracování vaší e-mailové adresy, telefonního čísla a jména a příjmení pro tento účel. Kdykoli se můžete rozhodnout a zasílání těchto sdělení nechat zrušit. Zpracování vašich osobních údajů pro tento účel je v souladu s Článkem 6 odstavec 1. písmeno f) GDPR.

 13. Další účely
 14. V okamžiku, kdy využíváte naše služby, můžeme získat přístup k dalším údajům, jako jsou: informace o vašem zařízení, IP adresa, hodinové pásmo a jazyk nebo třeba používaný internetový prohlížeč. Dále shromažďujeme údaje o tom, kdy jste naše služby použili poprvé a kdy naposledy a kolik času jejich používáním trávíte.

  Pokud používáte mobilní aplikaci, prostřednictvím GPS můžeme získávat údaje o vaší poloze. Vy sami máte možnost kdykoli ji deaktivovat.

  Pro jaké účely tyto osobní údaje zpracováváme:

  • Zpracování vašich případných reklamací a stížností v souvislosti s poskytovanými službami a k naší ochraně proti nim nebo proti stížnostem třetích osob podaným v souvislosti s vaším využíváním našich služeb.
  • Zasílání informací pro vás o nových aspektech a funkcích našich služeb.
  • Řízení a plánování našich obchodních činností (např. k analýze toho, jak využíváte naše produkty a služby, a k přípravě predikcí poptávky po našem produktu, k predikcím toho, jakým způsobem budou naši uživatelé využívat naše služby v budoucnosti a k odhadu trendů v potřebách a preferencích uživatelů). Část těchto informací může být anonymní (například to, jakým způsobem navigujete na našich internetových stránkách), jiná část informací společně s dalšími daty vás mohou identifikovat (např. doba, po jakou jste byli k naší platformě připojeni a jakou e-mailovou adresu jste použili).

  Tyto informace zpracováváme na základě našich zákonných zájmů, které jsou právním základem ke zpracování osobních údajů v souladu s Článkem 6 odstavec 1. písmeno f) GDPR.

B) Zpracováváme informace nebo údaje o vašem zdraví?

V okamžiku, kdy si sjednáváte schůzku se specialistou, ukládáte své osobní údaje ve svém uživatelském účtu, žádáte o lékařské vyšetření nebo chatujete s vybraným specialistou, je možné, že budeme získávat údaje o vašem zdraví. Stejně tak můžeme vystupovat jako zpracovatelé údajů jménem specialistů a zdravotnických zařízení, kteří nám vaše osobní údaje o zdraví svěří. Další podrobnosti naleznete v předchozí sekci: „Jak získáváme vaše osobní údaje, pro jaké účely je zpracováváme a na jakém právním základě“ a v sekci níže: „Vystupujeme jako zpracovatelé údajů jménem specialistů a zdravotnických zařízení?“.

C) Lze poskytovat osobní údaje jiných osob?

Provádíte-li rezervaci schůzky pro jinou osobu (např. pro některého člena své rodiny), dáváte nám svolení, abychom shromažďovali její osobní údaje. Osobní údaje této osoby budeme zpracovávat pro stejné účely, pro jaké zpracováváme i vaše údaje.

D) „Vystupujeme jako zpracovatelé údajů jménem specialistů a zdravotnických zařízení?“

Lékařům a zdravotnickým zařízením poskytujeme nejrůznější služby. Naše služby jim mimo jiné umožňují načítat a ukládat osobní údaje o pacientech, informace o schůzkách s pacienty a údaje o zdravotním stavu pacientů. Dále jim umožňují rozesílat pacientům marketingové kampaně, textové zprávy a e-maily a spravovat jejich pracovní agendu. Pro tyto účely vystupujeme jako zpracovatel osobních údajů (ve smyslu Článku 28 GDPR) a zpracováváme osobní údaje jejich pacientů.

Jako zpracovatel osobních údajů zpracováváme tyto údaje jedině na základě pokynů specialistů a zdravotnických zařízení (našich klientů), nikoli pro naše vlastní účely. Totéž se týká specialistů a zdravotnických zařízení, kteří vám prostřednictvím naší platformy zasílají textové zprávy, e-maily, kampaně a jiná obdobná sdělení: O tom, zda zaslat nebo nezaslat, rozhodují sami. Nejedná se o naše rozhodnutí. Za uvedená sdělení, ani za zpracování vašich osobních údajů ze strany specialistů a zdravotnických zařízení neneseme odpovědnost.

Pokud si taková sdělení nepřejete zasílat, obraťte se prosím na lékaře nebo zdravotnické zařízení, odkud jste zprávu obdrželi.

II. JESTLIŽE JSTE U NÁS REGISTROVÁNI JAKO LÉKAŘ NEBO SPECIALISTA

Jste-li lékař a naši platformu a služby využíváte v rámci své profesní činnosti, (i) založili jste si svůj profil na naší platformě, (ii) podepsali smlouvu o využívání našich služeb nebo (iii) pracujete ve zdravotnickém zařízení (nebo pro ně), které má s námi uzavřenu smlouvu o využívání našich služeb, platí následující podmínky:

A) Jak získáváme vaše osobní údaje, pro jaké účely a na jakém právním základě je zpracováváme

 1. Registrace a využívání našich služeb
 2. Své osobní údaje nám poskytujete při registraci a při využívání našich služeb. Při registraci vás požádáme o poskytnutí údajů o vašich profesních činnostech a dalších aspektech. Pomohou nám v tom, abychom o vás mohli informovat naše uživatele. Tyto údaje budou zveřejněny ve vašem profilu na naší platformě. Co všechno budou vámi poskytnuté údaje o vás obsahovat:

  • jméno a příjmení,
  • pracovní adresa,
  • e-mailová adresa,
   • specializace, vzdělání a informace o tom, na jaké nemoci se specializujete, případně jaká vyšetření provádíte,
   • číslo licence (na jejímž základě vykonáváte svou profesní činnost),
  • portrétní fotografie,
  • údaje o zdravotnických zařízení, s nimiž spolupracujete,
   • jakékoli další údaje, které nám poskytnete v procesu registrace nebo při uzavírání smlouvy o provádění plateb.

  Jestliže máte podepsánu smlouvu na naše služby Premium, či jakékoli další platební služby podobného charakteru nebo jste si aktivovali rezervační kalendář či funkci on-line konzultací na naší platformě, požádáme vás o sdělení vaší pracovní doby, sazeb a informací, jaké platební způsoby přijímáte.

  Při registraci k využívání našich služeb s námi podepisujete právně závaznou dohodu. Platným právním základem ke zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v Článku 6 odstavec 1. b) GDPR, je naše potřeba plnit povinnosti a naplňovat uvedenou právní dohodu. Další zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě našich zákonných povinností, např. v souvislosti s vystavováním faktur a s udržováním našich finančních záznamů v aktualizovaném stavu. To všechno tvoří platný právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v souladu s ustanovením Článku 6 odstavec 1. c) GDPR.

  Vaše profesní informace, jméno, příjmení, specializaci a adresu můžeme v rámci našich služeb zařadit například do vyhledávačů a map. To vše nám pomáhá, abychom vám mohli naše služby poskytovat.

  Vaše osobní údaje můžeme získávat i ze zdravotnických zařízení, pro něž pracujete nebo s nimiž spolupracujete a která s námi uzavřela smlouvu o poskytování našich služeb. Uvedená zdravotnická zařízení nám v rámci odpovědnosti daného zařízení mohou poskytnout vaše osobní údaje, které budeme zpracovávat za účelem naplnění smlouvy, již máme se zařízením uzavřenu. Zpracování vašich osobních údajů má pro nás klíčový význam. Přesto máte kdykoli možnost obrátit se na zdravotnické zařízení, které nám vaše osobní údaje poskytlo, a vznést námitku proti jejich zpracování, případně můžete odvolat svůj souhlas s jejich využíváním.

 3. Obchodní účely
 4. Souhlasem se zasíláním obchodních sdělení nás autorizujete ke zpracování vaší e-mailové adresy, telefonního čísla a vašeho jména a příjmení pro daný účel. Kdykoli se můžete rozhodnout a zasílání obchodních sdělení odmítnout. Právním základem ke zpracování vašich osobních údajů pro tento účel je Článek 6 odstavec 1. písmeno f) GDPR.

 5. Další účely
 6. V okamžiku, kdy využíváte naše služby, můžeme získat přístup k dalším údajům, jako jsou: informace o vašem zařízení, IP adresa, hodinové pásmo a jazyk nebo třeba používaný internetový prohlížeč. Dále shromažďujeme údaje o tom, kdy jste naše služby použili poprvé a kdy naposledy a kolik času jejich používáním trávíte.

  Pokud používáte mobilní aplikaci, prostřednictvím GPS můžeme získávat údaje o vaší poloze. Vy sami máte možnost kdykoli ji deaktivovat.

  Pro jaké účely tyto osobní údaje zpracováváme:

  • Zpracování vašich případných reklamací a stížností v souvislosti s poskytovanými službami a k naší ochraně proti nim nebo proti stížnostem třetích osob podaným v souvislosti s vaším využíváním našich služeb.
  • Zasílání informací pro vás o nových aspektech a funkcích našich služeb.
  • Řízení a plánování našich obchodních činností (např. k analýze toho, jak využíváte naše produkty a služby a k přípravě predikcí poptávky po našem produktu, k predikcím toho, jakým způsobem budou naši uživatelé využívat naše služby v budoucnosti a k odhadu trendů v potřebách a preferencích uživatelů). Část těchto informací může být anonymní (např. to, jakým způsobem navigujete na našich internetových stránkách), jiná část informací společně s dalšími daty vás mohou identifikovat (např. doba, po jakou jste byli k naší platformě připojeni a jakou e-mailovou adresu jste použili).

  Tyto informace zpracováváme na základě našich zákonných zájmů, které tvoří právní základ ke zpracování osobních údajů v souladu s Článkem 6 odstavec 1. písmeno f) GDPR.

III. JESTLIŽE U NÁS NEJSTE REGISTROVÁNI JAKO LÉKAŘ NEBO SPECIALISTA

Jste-li specialista, jehož jméno a profesní informace jsou zobrazeny na naší platformě, avšak nejste u nás registrováni, tzn. nemáte u nás založen účet nebo profil a nevyužíváte naše služby, platí následující podmínky:

A) Jak získáváme vaše osobní údaje, pro jaké účely je zpracováváme a na jakém právním základě

DocPlanner získal vaše osobní údaje z veřejných informačních zdrojů, např.:

 • obchodní rejstřík,
 • seznamy lékařů a podobné profesní rejstříky,
 • statistické úřady,
od uživatelů DocPlanner (pacientů), kteří u nás zveřejnili svou zkušenost z návštěvy ve vaší ordinaci.

Pro jaké účely vaše osobní údaje zpracováváme:

 • K zajištění dostupnosti vašich osobních údajů na naší platformě, abychom byli schopni informovat naše uživatele o vašich profesních aktivitách.
 • K poskytnutí možnosti vašim pacientům, kteří jsou uživateli našich služeb, zveřejňovat komentáře a hodnocení svých návštěv ve vaší ordinaci.

Přístup k vašim osobním údajům získáváme také ve chvíli, kdy se na nás obracíte s žádostí o poskytnutí informací o nás a našich službách, abychom vám k těmto službám mohli zasílat obchodní sdělení. Připomínáme, že kdykoli se můžete rozhodnout a zasílání obchodních sdělení odmítnout.

Docplanner vaše osobní údaje zpracovává na základě oprávněných zájmů subjektu, tvořících samostatný právní základ ke zpracování osobních údajů v souladu s Článkem 6 odstavec 1. písmeno f) GDPR.

K ujištění, že vaše základní práva a svobody nejsou nadřazeny našim oprávněným zájmům zpracovávat vaše osobní údaje, provedl DocPlanner přezkoumání protichůdnosti zájmů. Přejete-li si vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů naší stranou, můžete se na nás kdykoli obrátit.

B) Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • pracovní adresa,
 • specializace nebo profese,
 • názory uživatelů na vaši práci.

Předmětem zpracování může být také číslo vaší licence, na jejímž základě vykonáváte svou profesní činnost.

Informace pro všechny uživatele

Sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami?

Vaše osobní údaje můžeme předávat ostatním podnikům Skupiny DocPlanner, avšak jedině za účelem poskytovat vám naše služby.

Rozhodnete-li se sdílet své osobní údaje se specialistou a udělíte k tomu své svolení, vámi vybrané údaje specialistovi předáme.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet také s externími dodavateli. I v tomto případě však jedině za účelem poskytovat vám naše služby. Tyto třetí strany většinou působí jako zpracovatelé osobních údajů a mají s námi uzavřenu dohodu o ochraně dat.

Jako příklad zpracovatelů, s nimiž vaše osobní údaje můžeme sdílet, uveďme následující kategorie zpracovatelů:

 • poskytovatelé cloudových úložišť a údržby serverů,
 • poskytovatelé komunikačních nástrojů,
 • poskytovatelé podpůrných klientských nástrojů,
 • externí konzultanti, auditoři nebo poradci,
 • poskytovatelé platebních služeb, banky, agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a prevenci podvodů, pojišťovací instituce, IT společnosti, které nám poskytují software a podobné služby.

Jako poslední zmíníme předávání osobních údajů ze zákonných důvodů v rámci plnění našich zásad, při kontaktování soudních a regulatorních institucí v případech, kdy to vyžaduje příslušný zákon, a v zájmu ochrany našich zájmů a majetku. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími obchodními subjekty v případě fúze, akvizice či investic do těchto obchodních subjektů nebo při reorganizaci společnosti.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat žádné jiné třetí straně, jestliže nám k tomu neudělíte předchozí souhlas s výjimkou případů, kdy k tomu bude existovat jiný právní základ.

Předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor?

Někteří z našich poskytovatelů služeb (zpracovatelé dat) mají sídlo mimo Evropský hospodářský prostor. Může se proto stát, že vaše osobní údaje budeme předávat do třetích zemí. Vždy se však ubezpečíme, že takové přenosy dat splňují požadavky GDPR.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, budeme uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou ke splnění výše jmenovaných účelů, případně po dobu nezbytnou ke splnění zákonných povinností, které se na nás vztahují.

Doba uchování vašich údajů může být různá v závislosti na jejich typu a účelu využití. V zájmu splnění zákonných povinností uchováváme záznamy většinou po dobu až 6 let od ukončení vztahu mezi uživatelem a námi. Další podrobnosti naleznete v následující tabulce:

Účel zpracování Doba uchovávání
Poskytování služeb uživatelům Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy u nás budete mít veden uživatelský účet nebo aktivní smlouvu o poskytování služeb. Jestliže svůj uživatelský účet zrušíte nebo dojde k ukončení smlouvy o poskytování služeb, vaše osobní údaje budeme uchovávat ještě po dobu následujících 6 let.
Údaje pacienta: rezervace schůzky, vyžádání lékařského vyšetření Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy u nás budete mít veden uživatelský účet. Jestliže svůj uživatelský účet zrušíte, vaše údaje budeme uchovávat ještě po dobu následujících 6 let.
Údaje o pacientech: zdravotní karta pacienta Osobní údaje přidané do zdravotní karty pacienta budou vymazány, pokud smažete svůj účet na našem webu, pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo požádáte o vymazání údajů. Ostatní údaje budeme uchovávat po dobu 6 let od uzavření účtu na našem webu.
Technické informace a statistiky Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy u nás budete mít veden uživatelský účet. Jestliže svůj uživatelský účet zrušíte, vaše údaje budeme uchovávat ještě po dobu následujících 6 let.
Obchodní sdělení Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, dokud svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení nezrušíte nebo dokud proti zpracování svých osobních údajů nevznesete námitku.
Údaje pacientů: chaty se specialistou Osobní údaje o své osobě, které nám poskytnete v průběhu chatování, budeme zpracovávat po dobu 2 let.
Údaje pacientů: funkce lékař na vyžádání Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 6 let od chvíle, kdy funkci lékař na vyžádání využijete naposledy.
Reklamace Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 6 let od chvíle, kdy předložíte stížnost.
Profily neregistrovaných specialistů Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do chvíle, kdy proti zpracování vznesete námitku.

Jaká práva mám v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů?

GDPR upravuje následující práva:

 • Máte právo na informování o zpracování vašich osobních údajů (tzn. jaký typ osobních údajů, pro jaké účely, jakým příjemcům jsou předávány, období uchovávání, zdroje třetích stran, odkud byly vaše údaje získány, konstatace automatizovaného rozhodování včetně profilování a logiky automatizovaného zpracování, význam a předpokládané důsledky. Čtení těchto zásad ochrany soukromí je součástí vašeho práva na informovanost.
 • Pokud byste se domnívali, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte právo zaslat stížnost na naši adresu kontakt@znamylekar.cz nebo příslušnému dozorovému úřadu na ochranu osobních údajů https://www.znamylekar.cz/kontakt
 • Máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jste názoru, že nemáme právo je uchovávat, nebo o jejich úpravu, jestliže jste názoru, že jsou nepřesné.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo odvolat udělený souhlas v případě, že jejich zpracování na vašem souhlasu závisí.
 • Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Máte právo na přenositelnost svých osobních údajů.
Přejete-li si vykonat kterékoli z uvedených práv, obraťte se na nás (viz naše kontaktní údaje na konci těchto Zásad). Ve věci vašich práv coby subjektu údajů splníme naše zákonné povinnosti.

Všechny žádosti o přístup k vašim osobním údajům předkládejte písemně. Vynasnažíme se na ně odpovědět v přiměřené lhůtě a v každém případě pak ve lhůtě do jednoho měsíce (nebo ve lhůtě, kterou vám v případě komplexních nebo početných žádostí sdělíme okamžitě). Vyhrazujeme si právo vyúčtovat přiměřený poplatek odrážející náklady na poskytnutí informací, nebo odmítnout odpovědět v případě zjevně neopodstatněných či zjevně nepřiměřených žádostí – v takových případech vám situaci vysvětlíme a budeme vás informovat o vašich právech.

Naším cílem je zajistit, aby námi shromážděné osobní údaje o vás byly vždy přesné. V zájmu aktuálnosti vašich dat je nutno, abyste nás o každé změně svých osobních údajů informovali. Na základě vašeho požadavku učiníme přiměřená opatření k tomu, abychom přesnost vašich údajů zajistili. Každý nesprávný osobní údaj opravíme buď okamžitě, nebo v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od vašeho požadavku.

Automatizované rozhodování a profilování

Rozhodování neprobíhá jen na základě automatizovaných operací. Ke zpracování vašich údajů nepoužíváme žádný profilovací systém či nástroj.

Odkazy na jiné internetové stránky

Naše internetové stránky nebo aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, a to včetně tlačítek sociálních sítí. Ačkoli se snažíme zařazovat pouze odkazy na takové internetové stránky, které s námi sdílejí vysoké standardy a úctu k ochraně soukromí, za obsah odkazovaných internetových stránek, za jejich bezpečnost a postupy v oblasti ochrany soukromí neručíme. Odkazem na jiné stránky nevyjadřujeme souhlas s jejich obsahem. Okamžikem přesměrování z našeho webu či z naší aplikace na jiné internetové stránky se na vás vztahují podmínky těchto druhých internetových stránek, včetně jejich zásad ochrany soukromí a osobních údajů na internetu. Dříve než poskytnete jakékoli své údaje na jiných internetových stránkách, přečtěte si nejprve jejich zásady ochrany.

Jak vaše údaje chráníme

K ochraně vašich osobních údajů a k zabránění neoprávněnému přístupu máme zajištěna technická, fyzická, elektronická i správní bezpečnostní opatření. K ochraně nám poskytovaných osobních údajů, tzn. při jejich přenosu i po jejich přijetí, se řídíme uznávanými standardy na úrovni našeho odvětví. Přenos informací po internetu (včetně elektronické pošty) však není stoprocentně bezpečný. I když na ochranu vašich osobních údajů učiníme vše, co bude možné, bezpečnost vašich dat přenášených na naše internetové stránky, platformu nebo osobně nemůžeme zajistit. Riziko plynoucí z přenosu nese uživatel. Počínaje přijetím vašich osobních údajů uplatníme striktní postupy a bezpečnostní funkce, abychom neoprávněnému přístupu zabránili.

Kontaktujte nás

S případnými dotazy týkajícími se vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat: