Back problems

Hello.
I have serious problem with my back. I can't sit longer then 20 min without pain. I feel pressure 20 cm from my tailbone. The pain radiates to my tailbone, left buttock and left thigh. Pain is located on the left of the spine. What type of service should I enter in the booking?

Hello, you need clasic manual physiotherapy. In my calendar please book: ,,vstupní návštěva fyzioterapie 75 minut´´
If you have problems with urination or emptying (you do not go as often as usual) you should go to emergency immediately.

Stále hledáte odpověď. Zeptejte se na další otázku

Tato hodnota je příliš krátká. Měla by mít __LIMIT__ znaků nebo více.

Zvolte si odbornou specializaci lékařů, kterým chcete položit otázku

Potřebujeme údaje o vašem umístění, abychom mohli vaši otázku poslat nejlepším odborníkům