První návštěva psychoterapeuta

Expert Petr JarolímekPsychologie • 20. ledna 2015 • Komentáře:

Přemýšlíte vy či vaši blízcí o návštěvě psychoterapeuta a máte otázky, které byste potřebovali zodpovědět než se rozhodnete? Nabízím odpovědi na nejčastější dotazy, které ze své praxe vím, že klienti před návštěvou řeší.

Co když nevysvětlím srozumitelně a jasně co mě trápí?

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí vyhledá odborníka, když je jim velmi zle, či se v sobě vůbec nevyznají, většina terapeutů neočekává, že budete mít své téma skvěle připravené, rozmyšlené a budete mluvit z patra jako na dobře nastudované zkoušce. Není třeba si chystat dopředu nějaké formulace a sdělení, či si dělat starosti ohledně vlastní srozumitelnosti. Psychoterapeut je zvyklý na změť informací, které si s vaší pomocí utřídí tak, aby se v situaci vyznal. Pokud nebudete moct nalézt vhodná slova, s jejich hledáním vám pomůže.

Vadí, když se na sezení rozpláču?

Pokud se rozpláčete, bude to zcela v pořádku. Psychoterapeutická pracoviště bývají vybavena řádnou zásobou papírových kapesníčků, které vám budou ochotně nabídnuty. Slzy jsou na denním pořádku a není zač se stydět či si dopředu kvůli nim dělat starosti. Věřte tomu, že psychoterapeut je na slzy opravdu zvyklý. Ostatně pláč je v některých případech vysloveně žádoucí a dochází díky němu k uvolnění nahromaděných emocí, které mohou člověka blokovat a způsobovat mu kromě psychických obtíží i potíže fyzické. Někdy se v terapii klient neposune dál zkrátka kvůli tomu, že si nedovolí pořádně se vyplakat a uvolnit tím jisté bloky, které mu komplikují život.

Je možné hned na prvním sezení vyřešit obtíže, se kterými přicházím?

Záleží samozřejmě na povaze problému. Někdy stačí pomoc s utříděním myšlenek, s náhlednutím tématu z jiného úhlu pohledu, podání informace či lehké nasměrování a klient odchází s pocitem úlevy a dojmem, že vše už zvládne sám. Takový scénář je běžnější při poradenství, kdy se odpovídá na jasné otázky. Například pokud se člověk přijde informovat jak má postupovat, když chce nastoupit odvykací léčbu apod. V rámci psychoterapie je taková situace výjimkou. Vlastní práce na tématu, se kterým klient přichází, se odehrává na sezeních, která následují.

Může se stát, že mě psychoterapeut pro spolupráci odmítne?

První sezení je vlastně takovým oťukávacím setkáním, kde klient i terapeut zjistí, jestli je pro ně spolupráce z hlediska osobních sympatií a přineseného tématu, možná. Oba si musí „sednout“ a psychoterapeut by navíc měl být podle povahy obtíží schopen zhodnotit, zda má potřebnou profesní a osobnostní výbavu, aby spolupráci zvládl. Není selháním, pokud klientovi čestně řekne, že se na přinesené téma necítí a předá kontakt na kolegy či služby, které považuje v dané problematice za kompetentnější. Tedy ano, může se to stát. Někteří psychoterapeuti se i z důvodu prevence takového odmítnutí, ptají na povahu obtíží už při objednávání po telefonu. Proto doporučuji zajistit si při telefonátu klid a soukromí, abyste měli možnost nerušeně alespoň naznačit, čeho se vaše téma týká. Pokud nebudete chtít do telefonu nic popisovat, profesionál to pochopí a nebude vás samozřejmě nutit.

Když mi terapeut či jeho styl práce nebudou vyhovovat, má vůbec smysl zkoušet to jinde?

Určitě ano!  Pokud zjistíte, že k terapeutovi znovu přijít nechcete, nezoufejte. Nemusí to být (ale může) vina terapeuta. Možná zkrátka potřebujete jiný přístup. Někteří klienti si vyzkouší sezení u více terapeutů a až poté si vyberou jednoho na delší soplupráci.

Můžu se terapeuta ptát na jeho praxi a vzdělání, než s ním navážu spolupráci?

Je na vás, jestli chcete mít informace o kvalifikovanosti člověka, kterému se rozhodnete svěřovat a který bude mít do velké míry zodpovědnost za průběh terapeutických schůzek. Někdy se až divím jak málo lidí se zajímá o to, co mám za sebou. Je v pořádku, pokud si řeknete o informace ohledně vzdělání, psychoterapeutického výcviku, supervize apod. Nevíte na co se ptát? Nevadí, chtějte vědět přímo od terapeuta, jaké jsou v současnosti odborné nároky na psychoterapeutickou kvalifikaci. Pokud se ve svém oboru vyzná, měl by být schopen srozumitelně odpovědět.

Jak tedy první sezení probíhá?

Ačkoli každý terapeut má trochu jiný styl, základní prvky při prvním sezení bývají stejné, či podobné. Po přivítání klienta a jeho usazení, přijde většinou otázka na důvod jeho rozhodnutí docházet na psychoterapii. Povídání klienta poté terapeut místy dle potřeby nechává plynout, či doplňuje svými otázkami, aby se v tématu lépe orientoval a zároveň pomohl klientovi se sdělením toho, co považuje za podstatné. Pokud nastane ticho, je to v pořádku, jde zpravila o  moment, kdy si terapeut třídí myšlenky, či nechává klientovi čas, aby  si utřídil ty svoje. Někteří odborníci si dělají záznamy rovnou při sezení, jiní až po něm. Součástí prvního setkání bývá prodiskutování některých praktických záležitosti kolem spolupráce, jako do kdy nejpozději bezplatně rušit sezení apod. Je součástí psychoterapeutické profese poskytnout klientům nehodnotící a vstřícné jednání, které by měly být společné všem odborníkům, bez ohledu na jejich vzdělání a psychoterapeutický styl.

 

Expert

Petr Jarolímek psycholog, psychoterapeut Mgr.

Objednat se Zobrazit profil

Komentáře: (0)