Bezpečnost a kvalita potravin

Expert Hana MojžíšováDietologie • 19. ledna 2015 • Komentáře:

Z průzkumů mezi obyvateli ČR vychází potěšující údaj, že stále více lidí se zajímá o kvalitu potravin. Pokud jsou i pro vás zajímavé informace ohledně bezpečnosti a kvality potravin, máte celou škálu možností, jak se o kvalitě či nekvalitě potravin dozvědět více.

O kvalitu potravin se zajímá řada spotřebitelských organizací, na jejichž webových stránkách je publikována řada zajímavých dat vč. spotřebitelských testů. Můžeme jmenovat např. Spotřebitel.cz (www.spotrebitel.cz), Sdružení českých spotřebitelů (www.konzument.cz) či všeobecně známé a populární Občanské sdružení spotřebitelů TEST s velmi populárním časopisem plným testů spotřebních výrobků, ale i potravin (www.dtest.cz).

Orientovat se ohledně kvality potravin můžeme i přímo v prodejně podle značek kvality – např. národní značka kvality„Klasa“ (je udělována ministrem zemědělství již od roku 2003), „Regionální potravina“ či logo „Vím, co jím“.

Můžete navštívit i oficiální webové stránky Ministerstva zemědělství (MZ) www.bezpecnostpotravin.cz (anglická verze www.foodsafety.cz), které vznikly v rámci činnosti Informačního centra pro bezpečnost potravin (ICBP). Cílem webových stránek MZ je především poskytnout široké veřejnosti včasné, přesné a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin od farmy ke spotřebiteli (včetně krmiv). Na stránkách je umístěno a aktualizováno nejen široké spektrum informací pro veřejnost, ale i nejrůznější edukativní materiály ke stažení pro výukové účely na školách. Na webových stránkách se můžete zaregistrovat, „zakliknout“ jaká témata vás zajímají a z tepla domova být aktuálně informováni, co se v oblasti bezpečnosti potravin děje v dobrém i tom špatném. K dispozici jsou informace z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), tiskové zprávy dozorových orgánů, hlášení Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), aktualizované informace o možných rizicích z potravin, hygieně při manipulacích s potravinami, ale i výživová doporučení.

I webový projekt „Potraviny na pranýři“ Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) má velkou návštěvnost. Účelem webových stránek je informování spotřebitelů o nejakostních, falšovaných a nebezpečných potravinách zjištěných v rámci úředních kontrol prováděných SZPI. Cílem je zlepšit situaci spotřebitele jako koncového článku na trhu s potravinami.

Kde ještě můžeme sledovat kvalitu potravin?

Po úspěšném internetovém projektu Romana VaňkaPeklo na talíři“, kde si šéf Pražského kulinářského institutu bral na paškál různé více či méně kvalitní potraviny a hledal sebemenší vady, je tu nový projekt „Jídlo s.r.o.. Pořad má opět velkou sledovanost a obrovský ohlas. Jen se Roman Vaněk místo na finální výrobky zaměřuje na celý proces výroby. Chce ukázat důvody, které výrobce vedou k tomu, aby do potravin přidával látky, které by tam vůbec být nemusely. Chce odhalit, zda za občasnou nižší kvalitu mohou pouze výrobci, nebo zda vinu nenesou distributoři nebo dokonce požadavky nás, zákazníků. A chce ukázat, co jsou mýty a co skutečnost.

Je dobře, že máme celou škálu možností, kde se o kvalitě či nekvalitě potravin můžeme dozvědět více a být poučenými zákazníky, kteří vědí, co chtějí. Jen tak se můžeme dočkat vyšší kvality prodávaných produktů, cena přestává být při našem nákupu v supermarketu jediným kritériem.
 

Expert

Komentáře: (0)