Vaše údaje i data pacientů jsou u nás v bezpečí

  • Všechny údaje, které zavedete, patří výhradně vám.
  • Vaše údaje jsou zašifrované a chráněné.
  • ZnamyLekar vaše údaje nikdy nebude sdílet s třetími stranami a prodávat je.
Další informace

Jediným vlastníkem vašich dat jste vy sami

Pro váš klid bychom vás rádi informovali, jakým způsobem ZnamyLekar spravuje údaje, které zapisujete do své agendy. Je to snadné:

Všechny údaje, které zapisujete, patří výhradně vám

Vaše údaje nebudou sdílena ani distribuována

Jinými slovy, vaše údaje nikdy nebudeme sdílet s třetími stranami, ani je nebudeme prodávat třetím stranám, klinikám nebo dalším specialistům.

Vaši jsou i pacienti z portálu ZnamyLekar

Teď už víte, co se s údaji vašich pacientů děje. Jak je to ale s novými pacienty, získanými prostřednictvím ZnamyLekar? Jednotlivé databáze ZnamyLekar a databáze konkrétních specialistů vedeme naprosto odděleně, aby se jejich údaje nikdy nemohly smíchat. Pro všechny databáze nicméně platí tatáž a stejně přísná bezpečnostní pravidla.

Jediný rozdíl spočívá v tom, že o pacienty přicházející přes ZnamyLekar budeme pečovat zasíláním užitečných informací.

Údaje vašich pacientů


  • • Údaje se neprodávají, ani nesdílejí s třetími stranami.
  • • ZnamyLekar nebude nikdy zasílat marketingové informace (může však rozesílat personalizované kampaně, pokud si to budete přát).
  • • Jiné kliniky anebo jiní specialisté nikdy nebudou moci do vašich soukromých údajů nahlížet, pokud jim k tomu sami neudělíte přístup.

Pacienti z ZnamyLekar


  • • Údaje se neprodávají, ani nesdílejí s třetími stranami.
  • • Marketingové informace budeme zasílat pouze těm pacientům ZnamyLekar, kteří o to požádají (a svůj souhlas mohou vzít kdykoli zpět).
  • • Přístup budete mít jedině k informacím, jež ke konkrétnímu pacientovi vložíte sami. Údaje zapsané do ZnamyLekar ostatními specialisty vám přístupné nebudou.

Vaše data chrání technologie Amazon Web Service

Aby vaše údaje a informace o vašich pacientech byly vždy zašifrované a 100procentně chráněné, důvěřuje ZnamyLekar nejrelevantnějším a nejspolehlivějším databázovým systémům.

Ukládání dat v cloudu vám umožní přístup k informacím z jakéhokoli místa a zařízení. A nejen to. Brání i ztrátě a krádežím dat a je účinnou ochranou před neautorizovanými přístupy. S technologií Amazon Web Service jsou vaše data chráněna neustálým pořizováním záložních kopií a s pomocí průmyslového firewallu.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) splňujete automaticky

S profilem Premium máte zajištěn přístup k online kalendáři ZnamyLekar. Jinými slovy, striktní požadavky GDPR splňujete již pouhým využíváním našich služeb.

Jak plní služba ZnamyLekar Premium požadavky GDPR?

Požadavky GDPR

Papírová agenda Bezplatné apps (Google Calendar) Placené apps (Excel, Access aj.) Profil Premium
Záznamy o činnostech zpracování
Šifrování SSL (SHA2)
Udělení souhlasů uživatelem
Záložní kopie
Přehled o přístupech

Záznamy o činnostech zpracování

Papírová agenda Bezplatné apps (Google Calendar) Placené apps (Excel, Access aj.) Profil Premium

Šifrování SSL (SHA2)

Papírová agenda Bezplatné apps (Google Calendar) Placené apps (Excel, Access aj.) Profil Premium

Udělení souhlasů uživatelem

Papírová agenda Bezplatné apps (Google Calendar) Placené apps (Excel, Access aj.) Profil Premium

Záložní kopie

Papírová agenda Bezplatné apps (Google Calendar) Placené apps (Excel, Access aj.) Profil Premium

Přehled o přístupech

Papírová agenda Bezplatné apps (Google Calendar) Placené apps (Excel, Access aj.) Profil Premium

ZnamyLekar bere ochranu soukromí vážně

Koncepce přehledů ZnamyLekar a návrh naší digitální agendy vycházely ze dvou hlavních požadavků: Být užitečné a zajistit nepřetržitou ochranu vašich dat. Vše, co navrhujeme, se vždy řídí jedním cílem: Usnadnit vám život.

Bezpečný, ale flexibilní systém

Jediným vlastníkem vašich dat jste vy. Přístup k nim nemáme ani my, ani žádná třetí strana. Pokud si však budete přát sdílet své přístupy k online kalendáři se svým asistentem či sekretářkou, aby vám mohli v každodenní práci pomáhat, je to proveditelné.

Šifrovaná, ale dostupná data

Všechna data jsou chráněna 256bitovým šifrováním proti jakémukoli neautorizovanému přístupu. Vy však pomocí služeb cloudu Amazon Web Service máte možnost dostat se ke svým datům z kteréhokoli místa a z jakéhokoli zařízení.

Užitečné, ale odpovědné služby

Jsme hrdí, že pacientům a lékařům můžeme pomáhat v tom, aby v péči o zdraví zažívali zkušenost s větším důrazem na lidský přístup. Vašim pacientům však nikdy nebudeme zasílat reklamy, o které nevyjádřili zájem. Dostanou je jen v případě, že o ně sami požádají.

Máte nějakou nejasnost ohledně toho, jak vaše údaje zpracováváme, nebo potřebujete, abychom vám v jejich správě pomohli?

Obraťte se na pracovníky naší podpory na mailové adrese cs.support@znamylekar.cz.

cs.support@znamylekar.cz