Dentální hygienistka, hygienista, Pustkovec, Ostrava