Tenisový loket a léčba rázovou vlnou

Expert Jan Novák • 23. dubna 2021 • Komentáře:

Tenisový loket neboli radiální epikondylitida je bolestivé onemocnění, při kterém dochází k postižení úponu svalů v oblasti zevní strany lokte. I když bychom podle názvu očekávali, že se jedná o bolest vzniklou v návaznosti na hraní tenisu a sportovní zátěž, není to vždy pravda. Častější příčinou je práce na počítači, chronické přetěžování svalů předloktí nebo dysbalance svalů ramene a trupu (špatné držení těla, předsunuté postavení hlavy a ramena).

JAK POZNÁM, ŽE MÁM TENISOVÝ LOKET?

Typickým příznakem je bolest při zátěži a stisku ruky. Často je bolestivé i samotné podání ruky nebo zvedání věcí nadhmatem. Jednoduchý test je, když si položíte ruku dlaní volně na stůl, druhou rukou si lehce přitlačíte prsty testované ruky k desce stolu. Následně postupně jednotlivými prsty tlačte nahoru proti druhé ruce, jako byste je chtěli odlepovat od stolu. Pokud při tom vyvoláte Vaši známou bolest, jedná se pravděpodobně o tenisový loket. Při testu bývá obvykle nejcitlivější pohyb ukazováku a prostředníčku.

CO POMŮŽE PŘI BOLESTECH TENISOVÉHO LOKTE?

Rozlišujeme dvě stádia onemocnění – akutní a chronické. U akutní fáze nalézáme otok, intenzivnější bolestivost a další typické symptomy provázející zánětlivý stav. V této fázi je třeba ruku nezatěžovat,správně chladit a ve většině případů i tlumit protizánětlivými léky dle doporučení lékaře. U chronického (dlouhodobého) stádia zjišťujeme napětí svalů předloktí s četnými reflexními změnami ve svalech (stažená svalová vlákna v lokální křeči – tzv. myofascial trigger points), které je třeba uvolnit. Mezi nejefektivnější postupy fyzioterapie při dlouhodobých bolestech tenisového loktu patří terapie rázovou vlnou v kombinaci se správným cvičením. V některých případech léčbu podpoříme souběžnou aplikací kineziotejpu (pružné pásky snižující napětí ve svalu).

TRÁPÍM SE UŽ DLOUHO, OPRAVDU RÁZOVÁ VLNA POMŮŽE?

Řada studií prokazuje efekt rázové vlny při léčbě tenisového lokte. Prokazatelný pozitivní účinek rázových vln popsal ve své vědecké práci Maier. Ověřoval vliv léčby rázovou vlnou na skupině 42 pacientů s jednostrannou radiální epikondylitidou dominantní končetiny. Sledování probíhalo po dobu 19 měsíců. Zhojení úponu svalů potvrdil i záznam z magnetické rezonance. Výsledkem studie je doporučení opakovat aplikaci rázové vlny 3 až 6x v týdenních intervalech. Dále je vhodné doplnit léčbu o pravidelný strečing svalů předloktí, centraci ramene a celkové zlepšení držení těla. S tím Vám nejlépe poradí zkušený fyzioterapeut v průběhu terapie.

Nemusíte se obávat, aplikace trvá poměrně krátkou dobu (cca 10 minut) a na nejcitlivějších místech se pohybujeme pouze v řádu desítek vteřin. Fyzioterapeut si, pokud je to možné, nejdříve připraví terén, uvolní napětí svalů v okolí a sníží tak citlivost ošetřované oblasti. Vždy se však snažíme nastavit intenzitu tak, aby ji pacient dobře snášel (děláme pauzy, snižujeme frekvenci nebo četnost pulzů). Při správném postupu většina pacientů léčbu rázovou vlnou toleruje dobře.

Více článku z oblasti fyzioterapie a možnosti léčby najdete na webové stránce www.fyziosvet.cz.

Expert

Komentáře: (0)

Expert

Jan Novák

fyzioterapeut Mgr.

Objednat se