Levá strana boduje – kterak leváci dobývají svět

3. října 2014 • Komentáře:

Untitled design

Řízení auta, stříhání, práce s nástroji, vaření a mnohé a mnohé další činnosti leváci vykonávají jinak než zbytek populace. Jejich zastoupení v populaci se odhaduje na 10%, jestliže se tedy sami mezi leváky neřadíme, určitě někoho, kdo preferuje levou ruku, známe.

Vědci již v 19. století dokázali, že hlavní cesty přenášející informaci mezi mozkem a tělem se křižují: levá mozková hemisféra řídí pravou část těla, zatímco analogicky pravá hemisféra odpovídá za činnost levé části. U 90 % lidí je dominantní levá polokoule mozku, a proto většina raději používá pravou ruku, a to zejména u komplikovaných činnosti. U leváků je tomu naopak. Vědci byli po dlouhou dobu přesvědčeni, že se jedná jen o „zrcadlový odraz“ toho, co se děje u praváků. Dlouhou dobu se mnozí z nich také domnívali, že pravá polokoule přejala funkci levé jako následek možné poruchy. Proto se také obávali možných komplikací spojených například s výchovou a vzděláváním leváků – známá je skutečnost, že v minulosti byli leváci „přeučováni“ na praváky. V Československu se tak například oficiálně dělo až do roku 1967.

Dvě pracující hemisféry

Zajímavé je, že pokud porovnáme dovednosti nedominantní ruky u leváků a praváků, zjistíme, že leváci si mnohem lépe poradí s úkoly pro pravou ruku (třeba psaní textů a číslic). Je tomu tak proto, že žijeme ve světě vyplněném předměty nastavenými na potřeby praváků, a tak leváci, kteří je používají, procvičují také manuální dovednosti pravé ruky. Co je důležité: dominance jedné strany těla se neprojevuje jen u rukou, ale také u nohou nebo očí. Leváci mají zpravidla stejně zručné i obě nohy, sportovci leváci mají na hřišti velkou výhodu, nejen protože mají dominantní levou stranu ale také proto, že lépe umí využívat i levou i pravou stranu těla.

Používaní nedominantní ruky rozvíjí intelektuální schopnosti – jestliže zapojujeme nedominantní ruku, spouštíme do té doby nepoužívané mozkové spoje. Praváci mají v běžném životě mnohem méně příležitostí nedominantní ruku používat. Například najít světlo, pokud vcházíme do temného pokoje – levák musí použít nedominantní ruku nebo i toaletní papír je v koupelnách nejčastěji umisťován na levé straně. Díky tomuto každodennímu tréningu leváci procvičují jak manuální schopnosti celého těla, tak rozvíjí mozek.

Leváctví – výherní los do loterie?

Tvrdí se, i když to nebylo dokázáno, že leváci myslí jinak než většina, díky čemuž dosahují nezvyklých výsledků v oborech, kde je potřebná kreativita – mezi slavné leváky patří například vědci Isaac Newton, Ivan Pavlov, Friedrich Nietzsche, Marie Curie, Niels Bohr, Stephen Hawking, Nikola Tesla, Albert Einstein a z oblasti umění Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Sergej Prokofjev, Sergej Rachmaninov, Maurice Ravel, Robert Schuman, Niccolò Paganini Enrico Caruso nebo Giuseppe Verdi.

Může být pravda, že leváky spojuje inovativní přístup ke světu? Jak je to vůbec možné, že někteří z nás preferují levou ruku?

Existuje mnoho teorií, které se snaží vysvětlit v lidské společnosti většinový výskyt praváků a zmapovat tento jev. Od evolučních teorií (bojovník se štítem, který drží v pravé ruce, aby chránil srdce na straně levé) až po funkční (rozdílné funkce mozkových hemisfér).

To, že leváci myslí jinak, vědci v minulosti vysvětlovali rozdílnými funkcemi mozkových hemisfér. Víme, že levá polokoule – tedy ta, která je dominantní u praváků – je odpovědná za analytické myšlení, jazyk, analýzu událostí, zato pravá odpovídá za prostorovou představivost a hudební sluch.

V dnešní době však vědci upravili toto pojetí. Především díky magnetické rezonanci zjistili, že rozdělení funkcí mozku není tak přesné a dané, jak tvrdili doposud. Když u leváků dochází k přetváření informací, pracují na něm obě polokoule. Díky tomu, že se tohoto procesu účastní větší oblasti mozku, může levák dosahovat lepších výsledků, než ostatní. Tady je zřejmě vysvětlení i pro nadprůměrné schopnosti leváků, o kterých jsme mluvili dříve.

Nůžky a škrabku pro leváky, prosím

Jazyk nám přináší cenné informace o tom, jak bylo na leváctví pohlíženo v minulosti: zatímco pravý v jazyce odpovídá významům jako správný, pravdivý, dobrý, naopak levý (a to nejen v českém jazyce) v sobě nese konotace s něčím jiným, nesprávným, divným. Dnes je již leváctví zcela akceptováno – důležité je to zejména ve školství. 13. srpen je od roku 1976 (pátek třináctého) mezinárodním dnem leváků. V posledních letech bývá zvykem v tento den v médiích rozšiřovat informace o levácích. Dean R. Campbell, který v roce 1975 založil organizaci Lefthanders international, vyhlásil tento den, protože kvůli anomálii gregoriánského kalendáře častěji připadá na pátek.

Expert

Chcete názor lékaře? Kontaktujte naše lékaře!

Najděte okamžitě lékaře »

Komentáře: (0)