Dětská stomatologie od prvních zoubků

Expert Lucie KrálováDentální Hygiena • 16. ledna 2015 • Komentáře:

Dítě by mělo navštívit zubního lékaře již v době prořezávání prvních zoubků – tedy okolo 6. měsíce života. Seznámí se s prostředím zubní ordinace a získá důvěru v zubního lékaře. Vyšetření je bezbolestné a děláme vše pro to, aby pro dítě bylo co nejpříjemnější. Dítě pak odchází z první návštěvy jako z příjemného dobrodružství, namísto strachu, kterým trpí většina lidí, jejichž první kontakt se zubním ošetřením nebyl tak příjemný.

Rodičům na první návštěvě ukážeme, jak o zuby svých dětí pečovat, jaké zubní pomůcky používat a jak můžete svým dětem zajistit zdravé zuby po celý život – a tím myslíme zdraví zubů nejen mléčných, ale i stálých.

Péče o zuby v raném dětství

Dítě si na pravidelnou péči zvykne a v budoucnu se pro něj starost o;zuby stane naprostou samozřejmostí. Často se setkáváme s názorem, že mléčné zuby není potřeba čistit, ani ošetřovat, protože stejně vypadnou a narostou druhé. Zdraví dočasných zubů je ale velmi důležité:

–    Zkažené zoubky působí dítěti bolest při kousání.

–    Zuby jsou nepostradatelné pro správnou výslovnost. Jazyk se při mluvení opírá o zuby. Pokud dítě o zuby přijde,  projeví se to vadou řeči.

–    Pod mléčnými zoubky jsou v kosti uloženy zárodky stálých zubů, které se mohou od zkažených dočasných zubů infikovat. Stálé zuby poté narostou poškozené, což se často projeví jako nápadná estetická vada.

–    V případě rozsáhlého kazu a následné předčasné ztráty mléčného zubu může dojít k posunu zubů v zubním oblouku. To v budoucnu vede k potřebě ortodontické léčby rovnátky.

–    Děti se za nepěkné nebo chybějící zuby stydí. Ostatní děti ve škole či školce jsou všímavé a každý estetický defekt dají Vašemu dítěti najevo. To má nepříznivý dopad na psychiku dítěte.

Proto doporučujeme všem rodičům klást největší důraz na prevenci,aby dítě poznalo co nejméně bolesti, úzkosti a strachu z ošetření. Tuto investici Vaše dítě v budoucnu jistě ocení, zároveň Vy sami se tím vyhnete dlouhým návštěvám u logopeda, velkým výdajům za rovnátka a obavám z ošetření Vašeho dítěte.

Na co klademe důraz?

Zubní lékař ošetřující děti by měl věnovat dítěti dostatek času a přizpůsobit přístup a techniku ošetření povaze a osobnosti dítěte. Dítě potřebuje především trpělivý, citlivý a klidný přístup, zároveň musí získat k lékaři důvěru, cítit jeho jistotu a spolehlivost.

Jak probíhá ošetření zubního kazu u dětí?

Léčba kazu je obvykle rozložena do dvou návštěv – na vyšetření a ošetření. Při první návštěvě tedy neprovádíme žádné bolestivé úkony, zejména proto, že děti mají často slíbeno, že „paní doktorka se dneska jenom podívá.”   Kaz tedy pouze diagnostikujeme a dítěti vše vysvětlíme v jeho srozumitelném jazyce – proč se v zoubku červík zabydlel, jakou neplechu způsobuje, a jak se ho zbavíme. Při další návštěvě vše zopakujeme, seznámíme dítě s nástroji a dětským jazykem vysvětlíme jejich funkci.  Dítě tak v každém okamžiku přesně ví, co jej čeká. Tím eliminujeme strach z neznámého. Často také dítě do ošetření zapojujeme – cítí se pak samostatné, je na sebe hrdé a ošetření vnímá jako dobrodružství. V neposlední řadě od nás dostane odměnu za spolupráci a statečnost a společně se domluvíme na další návštěvě a jejím průběhu. Samozřejmě existují i děti, které jsou příliš malé, mají mnoho kazů, nebo trauma z minulosti, které nedokážou překonat, a zoubky je přesto nutné rychle ošetřit. V těchto případech indikujeme uklidňující a bezpečnou inhalační analgezii moderním preparátem Entonox® , případně ošetření v analgosedaci nebo v celkové anestezii.

Proč platit za vyšetření a ošetření dětí?

Naším primárním cílem je kvalita. Zuby Vašich dětí důkladně vyšetřit a dokonale ošetřit. Současně se snažíme o ošetření co nejpříjemnější a nejméně stresující – věnujeme dětem čas pro seznámení se s ordinací, personálem a léčebnými postupy.

Na každou návštěvu tedy potřebujeme množství nejkvalitnějšího, a tedy i nejdražšího materiálu, stejně jako nadstandardní množství času personálu. Pojišťovny nepokrývají ani jedno. Ošetření na pojišťovnu znamená jen nejnutnější péči bez ohledu na kvalitu, estetiku a samozřejmě bez starosti o duševní pohodu dítěte. Úhrada ze zdravotního pojištění pokryje náklady nejvýše na několik minut práce naší ordinace. Vaše děti a jejich zdraví si rozhodně zaslouží více!

Komentáře: (0)